Bibliografia

Archiwalia

 • Archiwum Akt Nowych
 • Akta Erazma Piltza
 • Akta Jana Dąbskiego
 • Akta Leona Wasilewskiego
 • Akta Stanisława Kauzika
 • Ambasada RP w Berlinie
 • Ambasada RP w Bukareszcie
 • Ambasada RP w Londynie
 • Ambasada RP w Moskwie
 • Ambasada RP w Paryżu
 • Ambasada RP w Rzymie
 • Biuro Radcy Handlowego w Moskwie
 • Główny Urząd Likwidacyjny w Warszawie
 • Konsulat Generalny RP w Berlinie
 • Konsulat RP w Buffalo
 • Konsulat Generalny RP w Królewcu
 • Konsulat RP w Kwidzynie
 • Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
 • Konsulat Honorowy RP w Zurychu
 • Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
 • Poselstwo RP w Buenos Aires
 • Poselstwo RP w Wiedniu
 • Prezydium Rady Ministrów w Warszawie
 • Rokowania polsko-radzieckie 1919-1920 - Zbiór akt
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Jan Dąbski
 • Stanisław Grabski, Witold Kamieniecki, Władysław Kiernik
 • Kazimierz Olszowski
 • Ludwik Waszkiewicz, Władysław Wróblewski

Książki i artykuły

 • Andrzej Albert (Wojciech Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1914-1993, Kielce 1994
 • Borzęcki Jerzy, Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej, Warszawa 2012
 • Davies Norman, Boże igrzysko: Historia polski, Kraków 2008
 • Dąbski Jan, Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy, Warszawa 1931
 • Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999
 • Kosk Henryk P., Generalicja polska, t. I-II, Pruszków 1998
 • Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. nauk. Jacka M. Majchrowskiego, przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana, Warszawa 1994
 • Kumaniecki Jerzy, Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza – rokowania – traktat – komisje mieszane, Warszawa 1985
 • Libera Paweł, Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku, link (dostęp: 1 marca 2021)
 • Odziemkowski Janusz, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Warszawa 2004
 • Materski Wojciech, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943. Warszawa 2005
 • Pobóg-Malinowski Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski, tom 2 1914-1939, Kraków 2004
 • Polska Niepodległa: encyklopedia PWN, Warszawa 2008
 • Słownik biograficzny historii Polski, pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka, tom 1 A-K, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005
 • Wieliczko Maciej, Kalendarz Niepodległości, Warszawa 2018
 • Zapomniany pokój: traktat ryski: interpretacje i kontrowersje 90 lat później, pod red. Sławomira Dębskiego, Warszawa 2013

Internet