Wojna i pokój

Pokój zawarty w Rydze 18 marca 1921 roku był wynikiem skomplikowanej gry dyplomatycznej.

Czytaj więcej

uczestnicy obrad

Biogramy uczestników rokowań pokojowych w Mińku i Rydze.

Czytaj więcej

rokowania w mińsku

Po nieudanych wcześniejszych próbach rokowań delegacje spotkały się w Mińsku na Białorusi.

Czytaj więcej

Rokowania w rydze

Rokowania ryskie były kontynuacją rozmów prowadzonych w Mińsku, które dla delegacji polskiej były symbolem klęski i upokorzenia.

Czytaj więcej

PRELIMINARIA POKOJOWE

Podpisanie traktatu preliminaryjnego miało miejsce 12 października 1920 r. na dziewiątym posiedzeniu plenarnym o godz. 17.50.

Czytaj więcej

treść traktatu

Uroczyste podpisanie traktatu ryskiego miało miejsce 18 marca 1921 roku w pałacu Czarnogłowców o godz. 20.30 wobec licznie zgromadzonej publiczności.

Czytaj więcej

realizacja postanowień traktatu

W celu wykonania postanowień pokoju ryskiego powołano pięć komisji: graniczną, repatriacyjną, specjalną, reewakuacyjną i rozrachunkową. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych miała miejsce w maju 1921 roku a wymiana przedstawicielstw dyplomatycznych w sierpniu tegoż roku.

Czytaj więcej

jan dąbski, pokój Ryski

W 1931 roku ukazała się książka przewodniczącego delegacji polskiej na konferencję pokojową w Mińsku i Rydze - Jana Dąbskiego. Nosi ona tytuł: Pokój ryski, wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.

Czytaj więcej