Uczestnicy obrad

Uczestnicy obrad

W rokowaniach, które rozpoczęły się w Mińsku (17.08-2.09.1920) i były kontynuowane w Rydze (21.09.1920-18.03.1921 z przerwą), a które zostały zwieńczone traktatem pokojowym, brało udział wielu polskich przedstawicieli. Niektórzy z nich reprezentowali Polskę zarówno w Mińsku, jak i w Rydze, jak np. Jan Dąbski, Stanisław Grabski czy Adam Mieczkowski. Inni zaznaczyli swoją obecność tylko w Mińsku lub tylko w Rydze. Przedstawiciele strony przeciwnej byli mniej liczni.

Na czele polskiej delegacji stał niezmiennie Jan Dąbski, wówczas podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Stronie sowieckiej przewodniczył w Mińsku Karl Daniszewski, zastąpiony następnie w Rydze przez Adolfa Joffego. Obie delegacje były wspierane przez grono ekspertów.

BIOGRAMY UCZESTNIKÓW ROKOWAŃ POKOJOWYCH W MIŃSKU I W RYDZE