Materiały wideo

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat traktatu ryskiego i zasobu archiwalnego dotyczącego tego wydarzenia, znajdującego się w Archiwum Akt Nowych. Wypowiedzi udzielali zarówno wybitni uczeni, jak również pracownicy Archiwum Akt Nowych.