Jana Dąbskiego
"Pokój Ryski"

JANA DĄBSKIEGO pokój ryski

W 1931 roku ukazała się książka przewodniczącego delegacji polskiej na konferencję pokojową w Mińsku i Rydze - Jana Dąbskiego. Nosi ona tytuł: Pokój ryski, wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy.

Książka Jana Dąbskiego jest rodzajem relacji, w której odwołując się do własnych wspomnień i do dokumentów, przedstawia trudne stosunki dyplomatyczne między Polską Odrodzoną a Rosją Sowiecką w latach 1918-1923. Gros książki poświęcona jest rokowaniom mającym miejsce w 1920 i 1921 roku. Ich tłem była tocząca się wojna między obu państwami. Sytuacja na froncie wpływała na podejmowane inicjatywy dyplomatyczne i pokojowe obu stron.

Książka, z racji na rangę jej Autora i zawartość, należy do zasadniczych źródeł pozwalających wniknąć w grę dyplomatyczną i źródła podejmowanych decyzji; jest ona również swoistą historią wojny polsko-bolszewickiej. Jej treść była stałym punktem odniesienia przy przygotowaniu wystawy i niniejszego katalogu.

Książka składa się ze wstępu oraz trzech zasadniczych części:

I Wojna polsko - sowiecka
II Pokój Preliminarny
III Pokój Definitywny

Całość uzupełniona jest załącznikami przedstawiającymi treść preliminariów pokojowych i definitywnego traktatu pokojowego.

Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością pod linkiem: