Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

DZIAŁ KADR I ROZWOJU ZAWODOWEGO

Kierownik działu - Anna Kociubińska
tel. 22 58 93 106
e-mail: anna.kociubinska@aan.gov.pl

 1. Do zakresu działania Działu kadr i rozwoju zawodowego w szczególności należy:
 • realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Archiwum, m.in. poprzez:
 1. prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Archiwum,
 2. prowadzenie dokumentacji personalnej oraz baz danych kadrowych o aktualnych
  i byłych pracownikach Archiwum,
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji chorobowej pracowników Archiwum,
 4. współpracę z placówką medycyny pracy w zakresie świadczenia usług medycznych dla pracowników Archiwum,
 5. monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników Archiwum oraz kierowanie na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
 6. monitorowanie realizacji wykonania funduszu wynagrodzeń osobowych Archiwum oraz sporządzanie zaangażowania w tym zakresie,
 7. sporządzanie na podstawie danych kadrowych deklaracji PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 8. współpracę z oddziałami ZUS,
 9. przygotowanie projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
  w Archiwum,
 10. koordynację procesu opisywania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Archiwum,
 11. koordynację procesu naboru do korpusu służby cywilnej w Archiwum,
 12. realizację polityki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Archiwum,
  w tym planowanie kosztów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 13. koordynację procesu oraz udzielanie informacji w zakresie sporządzania pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej,
 14. koordynację procesu sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej,
 15. realizację części procesu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników Archiwum,
  w tym organizacji służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej,
 16. sporządzanie sprawozdań m.in. do GUS i Szefa Służby Cywilnej,
 17. wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi;
 • wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń dla byłych pracowników Archiwum
  w zakresie potwierdzenia okresu zatrudnienia;
 • współpracę przy obsłudze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • organizowanie praktyk, staży zawodowych oraz wolontariatu;
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Archiwum w zakresie przygotowywania umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
 • prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację umów cywilno-prawnych;
 • prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenie działań z obszaru komunikacji wewnętrznej Archiwum; administrowanie Intranetem Archiwum.