Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

WYDAWNICTWA

Menu dla: WYDAWNICTWA

Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych <br>w Warszawie

Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Warszawie  w latach 1918-1939
Adam Grzegorz Dąbrowski
  Warszawa 2015r.

 

Nestor Machno
Michał Przyborowski, Dariusz Wierzchoś
Poznań 2012r.

 

Teki Archiwalne
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Archiwum Akt Nowych
Seria Nowa t. 1-10.
Warszawa 1996 - 2009 wydawnictwo DIG.

 

Generał Piotr Wrangel.
Działalność polityczna i wojskowa w latach rewolucji i wojny domowej w Rosji

Dariusz Wierzchoś
Kraków 2008.

 

Bataliony Iwo i Ostoja
Marek Strok
Pruszków 2006.

 

   

Pół wieku dziejów Polski
Andrzej Paczkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005

 

Z Archiwum Akt Nowych
Szare Szeregi na Ochocie,
Wojciech Marcinkiewicz,
Warszawa 2005.

 

 

Kampania 1813
Śląsk i Łużyce

Mariusz Olczak,
Warszawa 2004.

 

 

Józef Sławomir Hartman 1898 - 1979,
Adiutant prezydenta i Ojciec Cichociemnych i w czasie konspiracji lat 1939 - 1944 r.
Roman Lewicki,
Wojciech Markert,
Pruszków 2004.

 

 

"O Niepodległą i Granice. Protokoły Komitetu Politycznego Rady Ministrów 1921-1926".
opr. i wybór:
Marek Jabłonowski,
Włodzimierz Janowski,
Warszawa-Pułtusk 2004.

 

Polska mniej znana 1944-1989,
opr. i wybór:
Włodzimierz Janowski,
Marek Jabłonowski,
Wiesław Władyka,
Warszawa 2004.

 

 

Z Archiwum Akt Nowych
IV Obwód Ochota Armi Krajowej,
Polegli w Powstaniu Warszawskim w 1944r.
i w czasie konspiracji lat 1939 - 1944 r.
opr. Stanisław Tymkiewicz,
Warszawa 2004.

 

 

Archiwum Akt Nowych.
Dzieje-Zasób-Organizacja

opr. pod red.
Włodzimierza Janowskiego,
Warszawa 2003.

 

Polsce Wierna.
Władysława Piechowska 1900-1987.
Żołnierz i tworczyni kobiecych organizacji wojskowych
,
ANNA ELIZA MARKET,
Pruszków 2003.

 

Ignacy Jan Paderewski
opr. Włodzimierz Janowski,
Jolanta Louchin,
Warszawa 2002.

 

 

"O Niepodległą i Granice. Raporty i informacje Biura Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady Ministrów 1920-1921".
opr. i wybór:
Marek Jabłonowski,
Włodzimierz Janowski,
Adam Kosecki,
Warszawa-Pułtusk 2002.

 

Kancelaria i archiwum zakładowe,
opr. pod red. Z. Pustuły. Współaut. W. Wysocki,
Warszawa 2001.

 

 

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Referaty 1928-1938,
opr.:
Henryk Chałupczak,
Edward Kołodziej,
Lublin 2001.

 

Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918-1939,
opr. Edward Kołodziej
Warszawa 2000.

 

Bolesławiec - przewodnik historyczny
Mariusz Olczak, Janusz Moniatowicz,
wyd. II, Jelenia Góra 2000.
--------------------------------
tłumaczenie niemieckie:
Bunzlau- historischer Stadtfuhrer,
Jelenia Góra 2000.
tłum: J. Kurowska.

 


Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990,
opr.:
Włodzimierz Janowski,
Aleksander Kochański,
Warszawa 2000.

 

Lwówek śląski
Mariusz Olczak,
Warszawa 2000.

 

Grodziec
Mariusz Olczak,
Warszawa 2000.

 

Nowogrodziec. Dzieje miasta i okolic do 1945 r.
Mariusz Olczak, Zdzisław Abramowicz,
Warszawa 2000.
Z przedmową
doc. dr hab. ks. W. Bochnaka.

 

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki
red. i opr.
Aleksander Kakowski,
Redakcja i opracowanie:
Tadeusz Krawczak,
Ryszad Świętek,
Warszawa 2000, s.1032.

 

Antoni Dudziński
Byłem z Marszałkiem,
opr. i wstęp:
Tadeusz Krawczak,
Warszawa 1999,
seria: Biblioteka Tek Archiwalnych 2.

 

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokóły i sprawozdania 1920-1939,
opr.:
Henryk Chałupczak,
Edward Kołodziej,
Lublin 1999.

 

"... o ZMP" Związek Młodzieży Polskiej w świetle ankiety tygodnika "Polityka".
Wstępem i przypisami opatrzył
Włodzimierz Janowski.
Warszawa 1998.
Seria: Z dziejów ruchu młodzieżowego 1.

 

 

Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998,
wybór: Andrzej Siciński, Adam Grzegorz Dąbrowski, Jerzy Gmurek,
Warszawa 1998.

 

Ameryka Łacińska, Hiszpania i Portugalia w źródłach Archiwum Akt Nowych do roku 1945,
opr. i wybór:
Edward Kołodziej,
Rafał Mrowiec,
Warszawa 1996.

 

Z dalekiego Polesia,
opr. i wstęp:
Tadeusz Krawczak,
Warszawa 1996,
seria: Biblioteka Tek Archiwalnych 1.

 

 

Emigracja z ziem polskich i Polonia 1865-1939. Informator o źródłach
przechowywanych w centralnych archiwach państwowych w Polsce
,
opr.:
Edward Kołodziej,
Warszawa-Kraków 1988.

 

 

Polonia zagraniczna. Informator o materiałach źródłowych do 1939 roku przechowywanych w Archiwum Akt Nowych,
opr.:
Edward Kołodziej,
Warszawa 1981.

 


 

Publikacje pracowników archiwum w roku 2005

Publikacje drukowane:

 • Dąbrowski Adam, Wacław Sieroszewski’s two letters to Bronisław Piłsudski related to preparations of their 1903 Hokkaido Ainu expedition, [w:] Linguistic and Oriental Studies from Poznań, t. 6, Poznań 2004, s. 65-89.
 • Dąbrowski Adam, Rozpoznanie nastrojów armii i społeczeństwa niemieckiego, [w:] Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, t. I, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. Tadeusz Dubicki, Daria Nałęcz, Tessa Stirling, Warszawa 2004, s. 531-533.
  [w wersji angielskiej:] Information on the Morale of the German Forces and the  Civilian Population in Germany, [w:] Intelligence Co-operation between Poland and Great Britain during World War II, t. I, The Raport of the Anglo-Polish Historical Committee, red. Tadeusz Dubicki, Daria Nałęcz, Tessa Stirling, Londyn 2005, s. 532-534.
 • Dąbrowski Adam, Projekt instrukcji Armii Krajowej w sprawie zabezpieczenia akt niemieckich władz okupacyjnych w chwili wybuchu postania powszechnego na ziemiach polskich, [w:] Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 8 (30), Warszawa 2004, s. 209-217.
 • Dąbrowski Adam, Działalność Archiwum Akt Nowych w 2003r., [w:] Kronika Warszawy, t. 4 (124), Warszawa 2004, s. 75-79.
 • Horst Władysław, "Komisja Historii Ruchu Młodzieżowego 1973-1990" [w:] "Rzecz o ZSMP, bez upiększeń ale i bez negacji", Warszawa 2003 s.130-156.
 • Horst Władysław, "Organizacja Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej partii Socjalistycznej i działalność jego kancelarii (1944-1948)", "Teki Archiwalne Seria Nowa" 2004 nr 8 (30) s.31-85
 • Janowski Włodzimierz, Polska lat 1944-1980 w ocenie Władysława Bienkowskiego. Teki Archiwalne. Seria nowa, t. 8 (30) Warszawa 2004 (druk 2005) s. 279 – 315.
 • Janowski Włodzimierz,Źródła do dziejów wojskowych Drugiej Rzeczypospolitej w zasobie Archiwum Akt Nowych [w:] Od Armii Komputowej do Narodowej II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku, pod red. M. Krotofila i A. Smolińskiego, Toruń 2005, s. 241-252.
 • Markert Anna Eliza,Wojskowa Służba Kobiet, [w:] Encyklopedia Powstania Warszawskiego (w druku, wyd. Bellona)
 • Markert Anna Eliza, Kobiece Patrole Minerskie, [w:] Encyklopedia Powstania Warszawskiego (w druku, wyd. Bellona).
 • Markert Anna Eliza, Dywersja i Sabotaż Kobiet "Dysk", [w:] Encyklopedia Powstania Warszawskiego (w druku, wyd. Bellona).
 • Markert Anna Eliza, Stefania Frołowicz, [w:] Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari (w druku, wyd. Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek").
 • Markert Anna Eliza, Wanda Jamiołkowska, [w:] Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari (w druku, wyd. Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek").
 • Markert Anna Eliza,Kowel 7–13 IX 1915, 11–13 IX 1920, 30 III–21 IV 1944, [w:] Dzieje Oręża Polskiego(w druku, wyd. Rytm).
 • Markert Anna Eliza, Normandia 1944, [w:] Dzieje Oręża Polskiego (w druku, wyd. Rytm).
 • Markert Anna Eliza, Jadwiga Barthel de Weydenthal, [w:] "Niepodległość" (w druku).
 • Markert Anna Eliza, Udział Kobiet w obronie Lwowa 1918 r. (w druku, wyd. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).
 • Smolana Krzysztof, "Polacos en Espana a la luz de documentos del Gabinete de Información extranjera de la Cruz Roja Espanola (1942-1944)", [w:] "Espana y Polonia: los encuentros", Madrid 2005, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, s.93-113.
 • Smolana Krzysztof, “Relaciones polaco-mexicanas en el siglo XX", “Actas Latinoamericanas de Varsovia" tomo 27:2004, s.9-29.
 • Szymczuk Eugenia, tłumaczenie z jęz. ukraińskiego artykułu: Matiasz Irina, Wołkotrub Hanna, Ukraiński Instytut Naukowo – Badawczy Archiwistyki i Dokumentoznawstwa: dziesięciolecie działalności (w druku).
 • Szaciło Judyta, redakcja i korekta książki Eligiusza Brulińskiego, Studenci i absolwenci Szkoły im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w walce o niepodległość, Warszawa 2005.
 • Olczak Mariusz, przedmowa do książki Digby’ego Smitha, Lipsk 1813, Gdańsk 2005.
 • Olczak Mariusz, Warszawa-Wawer – historia 1970-2005 (w druku, wyd. Urząd Dzielnicy Warszawa-Wawer)
 • Olczak Mariusz, Zgrupowanie AK "TUNGUZ" – dokumenty 8.IX 1944 – 4.X 1944 r. Wybór i opracowanie: Mariusz Olczak (w druku)
 • Olczak Mariusz, Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945, cz. 1-3 (w druku)
 • Nowożycki Bartosz, Wnioski awansowe i odznaczeniowe batalionu "Czata 49" (w druku)

Publikacje elektroniczne:

 • Olczak Mariusz, Ratujmy płytę gen. Rheinwalda,  (www.napoleon.gery.pl)
 • Włodzimierz Janowski, Grzegorz Majchrzak, Dokumenty archiwalne – CD do pracy Andrzeja Paczkowskiego, "Pół wieku dziejów polski 1939-1989". Warszawa 2005

 

Publikacje pracowników archiwum w roku 2004

Publikacje drukowane:

 • Polityka morska państw bałtyckich i skandynawskich w świetle referatów polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych na zjazd bałtycki w Gdyni w 1937r., opracowanie Adam Grzegorz Dąbrowski, Piotr Kołakowski, Słupsk 2004, ss. 274
 • Adam Grzegorz Dąbrowski, Źródła do dziejów Terespola w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, [w:] Studia Archiwalne, t. I, Lublin 2004, s. 109-118.
 • Włodzimierz Janowski, Marek Jabłonowski, Wiesław Władyka, Polska mniej znana 1944-1989. T. 1 "Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980-1981". Warszawa 2004, ss.1355,
 • Włodzimierz Janowski, Marek Jabłonowski "O niepodległą i granice" T. 5 "Protokóły Komitetu Politycznego Rady Ministrów 1921-1926" Warszawa 2004, s. 535,
 • Włodzimierz Janowski, Członkowie PZPR wobec wprowadzenia stanu wojennego. [w] Kosciół i społeczenstwo wobec stanu wojennego. Warszawa 2004, s. 449-474
 • Włodzimierz Janowski, Lata 1957-1989 - przemiany w penitencjarystyce i polityka [w:] Więzienie Mokotowskie. Historia i teraźniejszość. Warszawa 2004, s. 77-90
 • Edward Kołodziej, Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokół i referaty 1920-1938, Lublin 2004, ss. 344 (współautor T. Radzik)
 • Edward Kołodziej, Akta profesora Janusza Kazimierza Zawodnego z lat 1942-2001 w Archiwum Akt Nowych, [w:] Studia Archiwalne, t. 1, Lublin 2004, s. 125-132.
 • Anna Eliza Markert, GLORIA VICTIS. Tradycje Powstania Styczniowego w II Rzeczypospolitej, Ajax, Pruszków 2004, ss. 190.
 • Anna Eliza Markert, Komendantka Patroli Sanitarnych Batalionu Armii Krajowej "Łukasiński" Stanisława Wieteska ps. Sawa (w druku – Biuletyn Informacyjny ZG SZZAK)
 • Mariusz Olczak, Grodziec, Warszawa 2004, wyd. III, ss. 110.
 • Mariusz Olczak, Kampania 1813 r., Warszawa 2004, ss. 608. 13. Marriusz Olczak, Armia Krajowa w zasobie Archiwum Akt Nowych (w druku - Biuletyn Informacyjny ZG SZZAK)
 • Mariusz Olczak, Papież Jan Pawel II wobec wprowadzenia stanu wojennego, [w:] Kosciól a społeczeństwo, Warszawa 2004. 15. Krzysztof Smolana, Polska i Haiti, [w:] Malarstwo Haitańskie. Peinture Haďtienne, Warszawa 2004, s.11 -14, w wersji w jezyku francuskim s. 15 – 19,
 • Krzysztof Smolana, Migracje ludności podczas II wojny światowej, [w:] Studia polsko – hiszpańskie. Wiek XX, pod red. Jana Kieniewicza, Warszawa 2004, s. 187-189,
 • Krzysztof Smolana, Meksykanin o wrzesniu 1939 roku (list charge d`affaires Meksyku w Polsce Luciano Joublanc Rivasa), tlumaczenie z jez. hiszpanskiego, AAN 2004, s, nlb 10,
 • Krzysztof Smolana, Imigranci z Europy środkowo - Wschodniej w Meksyku w początkowym okresie II wojny światowej, [w:] Przegląd Polonijny, 2004, R. XXX, z. 2 (112), s. 45-62,
 • Waldemar Wysocki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie w latach 1930-1948. Dzieje i działalność. (artykuł złożony do druku w nr 8 Tek Archiwalnych )
 • Waldemar Wysocki, Ad vocem do artykulu Edwarda Kocent – Zielińskiego. Zródła archiwalne dotyczące dziejów lotnictwa w Polsce. Problemy ich gromadzenia, zachowania i udostępniania (artykuł zlożony do druku w Archiwista Polski)

Publikacje elektroniczne:

 • Włodzimierz Janowski red."Powstanie Warszawskie 1944" prezentacja multimedialna na płycie CD.
 • M. Olczak, VIII Korpus księcia Józefa Poniatowskiego - źródła; śmierć Duroca; śmierc Kutuzowa; Pomnik gen. Józefa Laczyńskiego, Pomnik gen. Puthod w Bage le Châtel - (www.napoleon.gery.pl)

 

Publikacje pracowników archiwum w roku 2003

Publikacje drukowane:

 • Jan Bańbor, Kłamstwa katyńskie. Sowiecko - niemieckie i alianckie zmagania wokół prawdy katyńskiej w latach 1943 – 1953, [w:] W 60 rocznicę ujawnienia zbrodni katyńskiej, Warszawa 2003, s. 73 – 99,
 • Jan Bańbor, Historia okrucieństwa, [w:] Nowe Państwo", nr 1/2003, s. 42-43. - Jan Bańbor, "Bezkarność, która hańbi [w:] Nasz Głos", nr 4/2003, s. 23 – 25
 • Jan Bańbor, Der Archivar nr 4/2000 [w:] Archeion , nr CIV, Warszawa 2002, s. 338-344.
 • Jan Bańbor, Tło wydarzeń w Koniuchach w polskich i niemieckich sprawozdaniach sytuacyjnych, [w:] "Biuletyn Historii Pogranicza", nr 4, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Białymstoku, Białystok 2003, s. 81-98.
 • Adam Dąbrowski, Sources for the Bibliography of Bronisław Piłsudski Preserved in the Archives of Modern History Documentation (AAN) in Warsaw, [w:] Linguistic and Oriental Studies from Poznań, t. 5, Poznań 2003, s. 261-265.
 • Adam Dąbrowski, Akta gen. Władysława Sikorskiego w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, [w:] Przegląd Historyczno-Wojskowy, nr 2, Warszawa 2003, s. 234-238.
 • Adam Dąbrowski, Przepisy kancelaryjne Ministerstwa Administracji Publicznej z lat 1945-1950, [w:] Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 7 (29), Warszawa 2003, s. 63-74.
 • Adam Dąbrowski, Meldunki pracowników sieci wywiadowczej "Lombard" z obserwacji prób niemieckich pocisków rakietowych w rejonie miejscowości Blizna i Sarnaki, [w:] Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 7 (29), Warszawa 2003, s. 137-155.
 • Adam Dąbrowski, Przekazanie drugiej partii mikrofilmów archiwaliów polskich przechowywanych w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera, [w:] Archeion, t. CIV, Warszawa 2002, s. 381-383.
 • Adam Dąbrowski, Działalność Archiwum Akt Nowych w 2002r. [w:] Kronika Warszawy, t. 1-2 (116-177), Warszawa 2003, s. 133-137.
 • Adam Dąbrowski [hasło:] Ewangelicka Spółdzielnia Kredytowa z nieograniczoną odpowiedzialnością w Błędowie, [w:] Słownik wiedzy o Grójeckiem, z. 12, red. Zdzisław Szeląg, Grójec 2003, s. 30-32.
 • Adam Dąbrowski, [hasło:] Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców "Ziemianka" z odpowiedzialnością udziałami w Grójcu, [w:] Słownik wiedzy o Grójeckiem, z. 12, red. Zdzisław Szeląg, Grójec 2003, s. 91-94.
 • Adam Dąbrowski, Charakterystyka księgozbioru biblioteki AAN, /w/ Archiwum Akt Nowych. Dzieje - Zasób - Organizacja, Warszawa 2003, s. 1
 • Adam Dąbrowski, Organizacja Archiwum Akt Nowych, /w/ Archiwum Akt Nowych. Dzieje-Zasób-Organizacja, Warszawa 2003, s.1-3
 • Włodzimierz Janowski, Udział ZSMP w pracach polskich organów przedstawicielskich, /w/ Rzecz o Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Warszawa 2003, s. 99-120
 • Włodzimierz Janowski, Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w świetle dokumentów PZPR z 13 grudnia 1981, /w/ Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 7(29), Warszawa 2003, s. 219-239
 • Włodzimierz Janowski, Charakterystyka zasobu Archiwum Akt Nowych, /w/ Archiwum Akt Nowych. Dzieje - Zasób - Organizacja, Warszawa 2003, s. 1-4
 • Edward Kołodziej, Działalność komitetów obywatelskich i rad opiekuńczych w Pułtusku i powiecie pułtuskim w latach I wojny światowej, W: Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, tom IV, Pułtusk 2003, s. 105-127
 • Edward Kołodziej, Polonia w Ameryce Łacińskiej wobec walki o niepodległość Polski i jej granic w latach 1914-1921, W: Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 205-215.
 • Edward Kołodziej, Prasa harcerska do roku 1945 w zbiorach Archiwum Akt Nowych, W: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, pod red. Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 187-189
 • Edward Kołodziej, Ambasada RP w Waszyngtonie i pozostałe po niej akta i mikrofilmy z lat 1918-1945 przechowywane w Archiwum Akt nowych, "Teki Archiwalne. Seria Nowa", t. 7 (29), Warszawa 2003, s. 5-19
 • Edward Kołodziej, Pracownicy AAN w latach 1919-2003, /w/ Archiwum Akt Nowych. Dzieje-Zasób-Organizacja, Warszawa 2003, s. 1-5
 • Tadeusz Krawczak, Ocena stanu religijnego w Polsce. Geneza Pierwszego Synodu Plenarnego Rzeczypospolitej Polskiej /w/ Studia Archiwalne - Historyczne - Politologiczne. Red. Antoni Czubiński, Jan Macholak. Szczecin 2003 s. 221-249:
 • Tadeusz Krawczak: Biskup Karol Wojtyła w okresie walki “bezbożnego komunizmu" z “opium ludu" - religią /w/ Teczki Wojtyły. Z najnowszej historii Kościoła. Warszawa 2003. s.5 - 17.
 • Tadeusz Krawczak: Profesor Janusz Kazimierz Zawodny - niestrudzony orędownik prawdy katyńskiej /w/ 60 rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej. Red. Stefan Melak, ks. Wacław Karłowicz. Warszawa 2003 s. 26-41.
 • Tadeusz Krawczak: Geneza tradycji rycerskiej w II Rzeczypospolitej. /w/ Polegaj jak na Zawiszy. Mit czy rzeczywistość. Warszawa 2003. s. 97-107.
 • Tadeusz Krawczak, Popularyzacja i życie naukowe, /w/ Archiwum Akt Nowych. Dzieje - Zasób - Organizacja, Warszawa 2003, s. 1-8
 • Jolanta Louchin, Powojenne dzieje Archiwum Akt Nowych, /w/ Archiwum Akt Nowych. Dzieje–Zasób–Organizacja, Warszawa 2003, s. 1-4
 • Jolanta Louchin, Teoria i praktyka archiwistyczna w ramach programu "Courants". Z doświadczeń archiwów francuskich, W:Teki Archiwalne. Seria Nowa, t. 7 (29), s. 265-268
 • Anna E. Markert, Władysława Piechowska 1900-1987. Żołnierz twórczyni Kobiecych Organizacji Wojskowych, Pruszków 2003.
 • Mariusz Olczak, Zgorzelec-Görlitz, Bedeker. Zgorzelec 2003.
 • Eugenia Szymczuk, Akta centralnych instytucji II Rzeczypospolitej w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie w: Teki Archiwalne. Seria nowa, t. 7 (29), s. 257-264, Warszawa 2003
 • Eugenia Szymczuk, Pro memoria: Małgorzata Teichert-Skrzypkowska w: Teki Archiwalne. Seria nowa, t. 7 (29), s. 273-274, Warszawa 2003
 • Waldemar Wysocki, Problemy brakowania dokumentacji technicznej w: Archiwista Polski nr 1 (29), 2003
 • Waldemar Wysocki, Dokumentacja konstrukcyjno - technologiczna - problemy oceny i selekcji w: Archiwista Polski nr 3 (31), 2003
 • Waldemar Wysocki, Ad vocem artykułu Elżbiety Galik pt. "Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Historia i zmiany funkcji po drugiej wojnie światowej" w: Archiwista Polski nr 3 (31), 2003
 • Waldemar Wysocki, Archiwum Akt Nowych w latach 1919-1946 w: Archiwum Akt Nowych. Dzieje, zasób, organizacja. Do druku przygotował i zestawił W. Janowski, 2003
 • Waldemar Wysocki, nota informacyjna w: Informacja Bieżąca NDAP, nr 3 (29) z 18 XI 2003