Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

100 lecie służby cywilnej

100 lecie służby cywilnej

103 Lata Niepodległej

"Kalendarium 1920"

Archiwa Rodzinne Niepodległej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

Szanowni Państwo,

Czytelnia AAN jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 18.30, w piątki w godz. 9.00 -15.30. 

 

Rezerwacja wizyty :

  1. Na adres e-mail czytelnia@aan.gov.pl należy przesłać wypełnione zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego, którego wzór można znaleźć pod adresem: https://www.aan.gov.pl/index.php?c=getfile&id=28 (na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych w zakładce " ZASADY UDOSTĘPNIANIA ")

Zgłoszenie użytkownika jest aktualne przez 12 miesięcy, licząc od ostatniej wizyty użytkownika w archiwum, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

  1. Następnie należy zapisać się na wizytę w systemie https://aan.bookero.pl/

Jedna osoba może w systemie dokonać rezerwacji na maksymalnie 5 nadchodzących wizyt. Po ich zrealizowaniu można zarezerwować następne wizyty. Rezerwacje wizyt ponad limit będą odrzucane. Każdy termin rezerwowany jest osobno i upoważnia do wejścia wyłącznie osobę rezerwującą. Wizyta trwa od 9:00 do 15:20.

  1. Jeśli potrzebują Państwo więcej czasu na skorzystanie z naszego zasobu, niezależnie od wizyt istnieje również możliwość rezerwacji miejsca na dodatkowy dyżur od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:30-18:30. Aby zapisać się na dyżur, z listy usług na stronie https://aan.bookero.pl/ należy wybrać opcję "Dyżur". Podczas dyżuru można przejrzeć wyłącznie dostępne w Pracowni inwentarze zespołów oraz jednostki archiwalne, które zostały wcześniej zamówione na normalną wizytę. Nie ma możliwości zamawiania teczek bezpośrednio na dyżur.

Zamawianie akt w AAN:

Czytelnia Archiwum Akt Nowych realizuje zamówienia złożone wyłącznie przez:

- System https://aan.bookero.pl/ podczas rezerwacji terminu wizyty.

- System e-Rewers https://aan.gov.pl/formularz-pracownia/index.php

Rewersy przesłane inną drogą nie będą realizowane!

Dzienny limit zamówień to łącznie 15 jednostek archiwalnych na osobę!

 

Obowiązek informacyjny Archiwum Akt Nowych


 Administratorem Danych Osobowych jest:
 
ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
Tel. +48 22 589 31 00

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych:
Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Przechowywanie danych osobowych:
Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa.

Komu mogą zostać ujawnione dane osobowe:
 Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
 ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie  upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
Posiada Pan/Pani prawo do:
 -    informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
 -    dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 -    prawo do żądania usunięcia swoich danych,
 -    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 -    przenoszenia swoich danych,
 -    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem.

Jest Pan/Pani zobowiązany (-a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
     
Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Akt Nowych są udostępniane tylko w pracowniach naukowych.

Osoba chcąca korzystać z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego oraz przestrzegać regulaminu.

Szczegółowy wykazem zespołów znajdujących się w zasobie Archiwum Akt Nowych znajdziesz na podstronie www.szukajwarchiwach.pl

Czytelnia im. prof. Jerzego Skowronka
czynna:
poniedziałek - czwartek: 9.00 - 18.30 oraz piątek: 9.00 - 15.30, w lipcu i w sierpniu 9:00-15:30
e-mail: czytelnia@aan.gov.pltel. 22 58 93 119