Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

100 lecie służby cywilnej

100 lecie służby cywilnej

"Kalendarium 1920"

Archiwa Rodzinne Niepodległej

ZASÓB AAN

Szczegółowy wykaz zespołów będących w zasobie Archiwum Akt Nowych znajdziesz na stronie www.szukajwarchiwach.pl

Lista zdigitalizowanych zespołów znajdujących się w zasobie Archiwum Akt Nowych
(pobierz plik PDF)


Artykuły

 • ARCHIWUM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 1880-1940

  Zawiera całość spuścizny archiwalnej Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), wielkiego muzyka, polityka i działacza społecznego. Jednej z najważniejszych postaci historii Polski. I.J.Paderewski nie tylko należał do najwybitniejszych wirtuozów, ale również sprawował najwyższe funkcje państwowe, poczynając od godności przedstawiciela Komitetu Narodowego Polskiego w USA w 1917 r., poprzez stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych Odrodzonej Rzeczpospolitej (1919), I delegata Polski na Konferencję Pokojową w Paryżu (1919), następnie I delegata Polski do Ligi Narodów i Konferencje Ambasadorów, by w najcięższym dla wszystkich Polaków okresie 1939-1941 przewodniczyć Radzie Narodowej na emigracji. Pozostawione przez niego archiwum zawiera kilkadziesiąt tysięcy dokumentów, dyplomów, listów, partytur, fotografii, w tym bardzo wiele szczególnie cennych dla poznania kultury, życia politycznego Polski i Polonii. Ponadto przechowywane są również obiekty niearchiwalne związane z życiem I.J.Paderewskiego, jego ordery, odznaczenia itp. Archiwum to stanowi jeden z najcenniejszych zespołów w naszym archiwum.

  Czytaj Więcej o: ARCHIWUM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 1880-1940
 • ARMIA KRAJOWA [1940-1941] 1942-1945 (2/1326)

  W zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajduje się jeden z największych w Polsce zbiorów archiwaliów Armii Krajowej, liczący 500 jednostek archiwalnych z lat 1940-1945, co stanowi około sześciu metrów bieżących akt.
  W skład zespołu wchodzą akta komórek organizacyjnych Komendy Głównej Armii Krajowej: Organizacyjnego (w ilości 6 teczek), Informacyjno-Wywiadowczego (142 teczki), Operacyjnego (10 teczek), Kwatermistrzowskiego (3 teczki), Dowodzenia i Łączności (2 teczki), Informacji i Propagandy (69 teczek), Kierownictwa Walki Podziemnej (4 teczki), Wojskowego Sądu Specjalnego (13 teczek), Szarych Szeregów (2 teczki) oraz materiały komendanta (27 teczek), akta obszarów - Kraków (44 teczki), Lwów (51 teczek) i Warszawa (96 teczek) oraz okręgów - Białystok (1 teczka), Kielce (19 teczek), Lublin (7 teczek), Łódź (1 teczka), Śląsk (3 teczki), Wilno (1 teczka) i Wołyń (1 teczka).

  Czytaj Więcej o: ARMIA KRAJOWA [1940-1941] 1942-1945 (2/1326)
 • DELEGATURA RZĄDU RP NA KRAJ 1940-1945 (2/1325)

  Znajdujący się w zasobie Archiwum Akt Nowych zespół akt Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj liczy 515 jednostek archiwalnych (z czego 457 jest zinwentaryzowanych) z lat 1940-1945, co stanowi około dziewięć metrów bieżących akt.
  W skład zespołu wchodzą akta komórek organizacyjnych Delegatury Rządu: Biura Prezydialnego (57 teczek), Biura Delegata (10 teczek); departamentów: Spraw Wewnętrznych (74 teczki), Informacji i Prasy (216 teczek), Sprawiedliwości (2 teczki), Przemysłu i Handlu (8 teczek), Rolnictwa (5 teczek), Oświaty i Kultury (3 teczki), Pracy i Opieki Społecznej (4 teczki), Skarbu (2 teczki), Komunikacji (2 teczki), Robót Publicznych i Odbudowy (1 teczka), Likwidacji Skutków Wojny (2 teczki), Obrony Narodowej (1 teczka); sekcji: Spraw Zagranicznych (20 teczek) i Finansowej (3 teczki); Rady Pomocy Żydom (2 teczki) i Rady Narodowościowej (3 teczki) oraz delegatów okręgowych na miasto Warszawę (26 teczek) i województwa - białostockie (2 teczki), kieleckie (2 teczki), krakowskie (5 teczek), lubelskie (2 teczki), rzeszowskie (1 teczka), wileńskie (1 teczka) i wołyńskie (3 teczki).

  Czytaj Więcej o: DELEGATURA RZĄDU RP NA KRAJ 1940-1945 (2/1325)
 • KANCELARIA CYWILNA NACZELNIKA PAŃSTWA W WARSZAWIE 1918-1922 [1923] (2/3)

  Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa została powołana dekretem Naczelnika Państwa w dniu 11 grudnia 1918 r. jako instytucja administracyjna obsługująca korespondencję najwyższych organów urzędowych, przedstawiania Naczelnikowi Państwa aktów ustawodawczych i rządowych. Składała się z referatów: prasowego, prawnopaństwowego, kasowo-gospodarczego, urzędnika do specjalnych poruczeń oraz kierownika biura; całością kierował szef kancelarii. Kancelarii podlegały również archiwum i biblioteka. Istniała do grudnia 1922 r., kiedy to jej obowiązki zostały przekazane Kancelarii Cywilnej Prezydenta R.P. (zob.). Zespół akt KCNP należy do najważniejszych instytucji, których akta znajdują się w zasobie AAN zawierając dokumentacje wytworzona przez naczelne organa Odrodzonego Państwa Polskiego.

  Czytaj Więcej o: KANCELARIA CYWILNA NACZELNIKA PAŃSTWA W WARSZAWIE 1918-1922 [1923] (2/3)
 • POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA KOMITET CENTRALNY W WARSZAWIE [1905-1907, 1944-1947] 1948-1990 (2/1354)

  Największy zespół w zasobie AAN liczy ponad 1000 metrów bieżących akt. Przejęty w 1990 r. obejmuje akta organów wybieralnych i partyjnego aparatu wykonawczego - materiały Zjazdów, konferencji, narad, plenarnych posiedzeń w tym Centralnych Komisji Rewizyjnej i Kontroli Partyjnej oraz protokoły Biura Organizacyjnego, Biura Politycznego i Sekretariatu KC PZPR - faktycznego ośrodka władzy politycznej kierującego działalnością partii i państwa pełniącego funkcję super rządu. Znajdują się w nim również materiały Klubu Poselskiego PZPR, konferencji międzypartyjnych.

  Czytaj Więcej o: POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA KOMITET CENTRALNY W WARSZAWIE [1905-1907, 1944-1947] 1948-1990 (2/1354)
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE 1918-1939 (2/9)

  Resort spraw wewnętrznych - poprzez szeroki zakres kompetencji rzeczowych - stanowił jeden z głównych instrumentów sprawowania władzy w państwie polskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dodatkowo miało ono znaczący wpływ na działalność administracji ogólnej na terenie całego państwa.
  Zespół - mimo szczątkowego stanu zachowania (prawie 7400 teczek, zajmujących ponad 100 metrów półek), szacowanego na 10-15% w stosunku do stanu pierwotnego - jest jednym z najważniejszych źródeł do badań sytuacji wewnętrznej Polski w latach 1918-1939.

  Czytaj Więcej o: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE 1918-1939 (2/9)
 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (2/322)

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiadało za stosunki z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz reprezentowało interesy państwa polskiego za granicą.

  Zespół - liczący blisko 14000 teczek dokumentów, zajmujących prawie 200 metrów półek - zawiera ogromną ilość informacji dotyczących stosunków politycznych, ekonomicznych, kulturalnych i naukowych Polski z zagranicą w latach międzywojennych. Dużo miejsca zajmują też przekazy źródłowe na temat emigracji i Polonii, mniejszości narodowych w Polsce i poza jej granicami, a także sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej poszczególnych państw.

  Czytaj Więcej o: MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (2/322)
 • RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA. BIURO CENTRALI W KRAKOWIE 1940-1945 (2/125)

  Rada Główna Opiekuńcza - polska organizacja opieki społecznej, utworzona w 1940r. za zgodą okupacyjnych władz niemieckich, dla niesienia pomocy ludności polskiej zamieszkałej na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Działalność RGO obejmowała rozdział żywności, odzieży i zasiłków pieniężnych dla najbardziej potrzebujących, prowadzenie kuchni ludowych, schronisk, zakładów opiekuńczych i domów noclegowych, wysyłkę paczek dla więźniów i jeńców oraz specjalne akcje pomocy m.in. dla osób wysiedlonych z ziem włączonych bezpośrednio do III Rzeszy, przesiedlonych z Zamojszczyzny, mieszkańców Warszawy - szczególnie po zakończeniu Powstania Warszawskiego.

  Czytaj Więcej o: RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA. BIURO CENTRALI W KRAKOWIE 1940-1945 (2/125)