Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

100 lecie służby cywilnej

100 lecie służby cywilnej

"Kalendarium 1920"

Archiwa Rodzinne Niepodległej

POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA KOMITET CENTRALNY W WARSZAWIE [1905-1907, 1944-1947] 1948-1990 (2/1354)

Największy zespół w zasobie AAN liczy ponad 1000 metrów bieżących akt. Przejęty w 1990 r. obejmuje akta organów wybieralnych i partyjnego aparatu wykonawczego - materiały Zjazdów, konferencji, narad, plenarnych posiedzeń w tym Centralnych Komisji Rewizyjnej i Kontroli Partyjnej oraz protokoły Biura Organizacyjnego, Biura Politycznego i Sekretariatu KC PZPR - faktycznego ośrodka władzy politycznej kierującego działalnością partii i państwa pełniącego funkcję super rządu. Znajdują się w nim również materiały Klubu Poselskiego PZPR, konferencji międzypartyjnych.

Informacje o pracach Sejmu, Rady Państwa i radach narodowych. Największą część stanowią akta wydziałów - aparatu wykonawczego organów wybieralnych. Obok zagadnień wewnątrzpartyjnych są wśród nich materiały o działalności zagranicznej KC PZPR dotyczące kontaktów z partiami robotniczymi i komunistycznymi o pracach w międzynarodowym ruchu socjalistycznym, robotniczym i komunistycznym oraz w RWPG i Układzie Warszawskim. Szeroką reprezentację stanowią dokumenty odnoszące się do zagadnień polityki gospodarczej i społecznej. Obok materiałów o kierowaniu gospodarką narodową są to informacje o działalności związków zawodowych, organizacjach młodzieżowych i wyznaniowych. W aktach sekretariatów I sekretarzy KC PZPR znajduję się ważne najważniejsze dokumenty z okresu działalności PZPR jak konstytucja z 1952 r. i 1976, ale też notatki osobiste samych sekretarzy.
Odzwierciedlają one zarówno sytuację wewnętrzna partii i państwa tego okresu jak i sprawy kultury oświaty, oraz kontakty międzynarodowe w tym z polonią zagraniczną.
Najpełniejszy obraz działalności KC PZPR we wszystkich płaszczyznach działalności PZPR obrazuje "Biuletyn Sekretariatu KC PZPR wydawany w latach 1955-1990", zaś sprawy biografistyki - Centralna Kartoteka obejmująca akta aktywu i pracowników aparatu partyjnego z lat 1945-1990 oraz teczki osobowe działaczy ruchu robotniczego utworzone w ramach działalności archiwalnej centralnej instancji.