Polskie Państwo Podziemne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Szkic orientacyjny obozu Treblinka 2; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 298.

  Szkic orientacyjny obozu Treblinka 2; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 298.

 • Powiększ zdjęcie Poufna depesza gen. Stefana Roweckiego ps. Grot do Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w sprawie terroru na terenie Wileńszczyzny, b.d.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/III/201, s. 7.

  Poufna depesza gen. Stefana Roweckiego ps. Grot do Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w sprawie terroru na terenie Wileńszczyzny, b.d.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/III/201, s. 7.

 • Powiększ zdjęcie Plan obozu koncentracyjnego Auschwitz z 1944 r.; AAN, Kolekcja kartograficzna, sygn. D. 5851.

  Plan obozu koncentracyjnego Auschwitz z 1944 r.; AAN, Kolekcja kartograficzna, sygn. D. 5851.

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja pracownika Miejskich Zakładów Komunikacyjnych z 1942 r. należąca do Jana Rossmana – komendanta Chorągwi Warszawskiej ZHP; AAN, Akta Jana i Danuty Rossman, sygn. 2, s. 4.

  Legitymacja pracownika Miejskich Zakładów Komunikacyjnych z 1942 r. należąca do Jana Rossmana – komendanta Chorągwi Warszawskiej ZHP; AAN, Akta Jana i Danuty Rossman, sygn. 2, s. 4.

 • Powiększ zdjęcie Tabela kodów szyfrujących używana przez komórki Oddziału II KG AK w 1943 r.; AAN, Armia Krajowa, sygn. VI/7, s. 46.

  Tabela kodów szyfrujących używana przez komórki Oddziału II KG AK w 1943 r.; AAN, Armia Krajowa, sygn. VI/7, s. 46.

 • Powiększ zdjęcie Meldunki sieci wywiadowczej pracującej dla Komórki Wywiadu Przemysłowego Lombard Oddziału II KG AK z 6.XII. 1943 r. o doświadczeniach z bronią rakietową na wyspie Uznam; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/III/15, s. 390, 391.

  Meldunki sieci wywiadowczej pracującej dla Komórki Wywiadu Przemysłowego Lombard Oddziału II KG AK z 6.XII. 1943 r. o doświadczeniach z bronią rakietową na wyspie Uznam; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/III/15, s. 390, 391.

 • Powiększ zdjęcie Meldunki sieci wywiadowczej pracującej dla Komórki Wywiadu Przemysłowego Lombard Oddziału II KG AK z 6.XII. 1943 r. o doświadczeniach z bronią rakietową na wyspie Uznam; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/III/15, s. 390, 391.

  Meldunki sieci wywiadowczej pracującej dla Komórki Wywiadu Przemysłowego Lombard Oddziału II KG AK z 6.XII. 1943 r. o doświadczeniach z bronią rakietową na wyspie Uznam; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/III/15, s. 390, 391.

 • Powiększ zdjęcie Meldunek z 2.II.1944 r. dowódcy Batalionu „Parasol” Adama Borysa ps. Pług do dowódcy Kedywu KG AK płk. Emila Fieldorfa ps. Nil o przebiegu akcji na Kutscherę; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 2, s. 1-2.

  Meldunek z 2.II.1944 r. dowódcy Batalionu „Parasol” Adama Borysa ps. Pług do dowódcy Kedywu KG AK płk. Emila Fieldorfa ps. Nil o przebiegu akcji na Kutscherę; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 2, s. 1-2.

 • Powiększ zdjęcie Meldunek z 2.II.1944 r. dowódcy Batalionu „Parasol” Adama Borysa ps. Pług do dowódcy Kedywu KG AK płk. Emila Fieldorfa ps. Nil o przebiegu akcji na Kutscherę; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 2, s. 1-2.

  Meldunek z 2.II.1944 r. dowódcy Batalionu „Parasol” Adama Borysa ps. Pług do dowódcy Kedywu KG AK płk. Emila Fieldorfa ps. Nil o przebiegu akcji na Kutscherę; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 2, s. 1-2.

 • Powiększ zdjęcie Plan akcji Wilanów, 26.IX.1943 r. przeprowadzonej przez żołnierzy Batalionu „Zośka”, b.d.; AAN, Zbiór dokumentów i relacji b. żołnierzy Batalionu „Zośka”, sygn. 1, s. 78.

  Plan akcji Wilanów, 26.IX.1943 r. przeprowadzonej przez żołnierzy Batalionu „Zośka”, b.d.; AAN, Zbiór dokumentów i relacji b. żołnierzy Batalionu „Zośka”, sygn. 1, s. 78.

 • Powiększ zdjęcie Rozkaz Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. Stefana Roweckiego ps. Grot do Komendanta Bojowej Organizacji „Wschód” nakazujący wcielenie struktur organizacji do AK, 29.VI.1943 r.; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I/111, s. 15.

  Rozkaz Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. Stefana Roweckiego ps. Grot do Komendanta Bojowej Organizacji „Wschód” nakazujący wcielenie struktur organizacji do AK, 29.VI.1943 r.; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I/111, s. 15.

 • Powiększ zdjęcie Rozkaz Komendanta Obszaru Warszawskiego AK do podległych mu jednostek w sprawie przejęcia obowiązków oraz czynności związanych z likwidacją struktur AK, 1.III.1945 r.; AAN, Akta Jana Gozdawa-Gołębiowskiego, sygn. 1.

  Rozkaz Komendanta Obszaru Warszawskiego AK do podległych mu jednostek w sprawie przejęcia obowiązków oraz czynności związanych z likwidacją struktur AK, 1.III.1945 r.; AAN, Akta Jana Gozdawa-Gołębiowskiego, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego z okresu Powstania Warszawskiego; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/X/44, s. 76.

  Legitymacja Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego z okresu Powstania Warszawskiego; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/X/44, s. 76.

 • Powiększ zdjęcie Plan Starego Miasta z zaznaczeniem pozycji powstańczych i niemieckich z 10.VIII.1944 r., godz. 14.15 podpisany przez płk. Jana Mazurkiewicza ps. Radosław; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 5.

  Plan Starego Miasta z zaznaczeniem pozycji powstańczych i niemieckich z 10.VIII.1944 r., godz. 14.15 podpisany przez płk. Jana Mazurkiewicza ps. Radosław; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 5.

 • Powiększ zdjęcie Szkic pozycji Zgrupowania „Radosław” z 15.VIII.1944 r. podpisany przez szefa sztabu zgrupowania mjra Wacława Janaszka ps. Bolek; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 5.

  Szkic pozycji Zgrupowania „Radosław” z 15.VIII.1944 r. podpisany przez szefa sztabu zgrupowania mjra Wacława Janaszka ps. Bolek; AAN, Akta Piotra Stachiewicza, sygn. 5.

 • Powiększ zdjęcie Analiza przewidywanego przebiegu wydarzeń na ziemiach polskich opracowana dla KG AK w ramach przygotowywania akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 7-9.

  Analiza przewidywanego przebiegu wydarzeń na ziemiach polskich opracowana dla KG AK w ramach przygotowywania akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 7-9.

 • Powiększ zdjęcie Analiza przewidywanego przebiegu wydarzeń na ziemiach polskich opracowana dla KG AK w ramach przygotowywania akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 7-9.

  Analiza przewidywanego przebiegu wydarzeń na ziemiach polskich opracowana dla KG AK w ramach przygotowywania akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 7-9.

 • Powiększ zdjęcie Analiza przewidywanego przebiegu wydarzeń na ziemiach polskich opracowana dla KG AK w ramach przygotowywania akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 7-9.

  Analiza przewidywanego przebiegu wydarzeń na ziemiach polskich opracowana dla KG AK w ramach przygotowywania akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 7-9.

 • Powiększ zdjęcie Ściśle tajna depesza-szyfr od Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego do Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór w sprawie wytycznych dotyczących akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 22-23.

  Ściśle tajna depesza-szyfr od Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego do Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór w sprawie wytycznych dotyczących akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 22-23.

 • Powiększ zdjęcie Ściśle tajna depesza-szyfr od Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego do Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór w sprawie wytycznych dotyczących akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 22-23.

  Ściśle tajna depesza-szyfr od Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego do Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór w sprawie wytycznych dotyczących akcji „Burza”; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 22-23.

 • Powiększ zdjęcie Raport wywiadowczy „Julka” z 7.X.1941 r.; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/III/1, s.59-59a.

  Raport wywiadowczy „Julka” z 7.X.1941 r.; AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/III/1, s.59-59a.

 • Powiększ zdjęcie Rozkaz organizacyjny ogólny Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych z dnia 16.XII.1943 r.; AAN, Narodowe Siły Zbrojne, sygn. 19, s. 58.

  Rozkaz organizacyjny ogólny Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych z dnia 16.XII.1943 r.; AAN, Narodowe Siły Zbrojne, sygn. 19, s. 58.

 • Powiększ zdjęcie Wnioski awansowe Stefana Roweckiego ps. Grot dla dowódców z terenu Okręgu Warszawskiego na wyższe stopnie oficerskie z dnia 11.XI.1942 r.; AAN, Akta Antoniego Sanojcy, sygn.1.

  Wnioski awansowe Stefana Roweckiego ps. Grot dla dowódców z terenu Okręgu Warszawskiego na wyższe stopnie oficerskie z dnia 11.XI.1942 r.; AAN, Akta Antoniego Sanojcy, sygn.1.

 • Powiększ zdjęcie Przebieg pertraktacji kapitulacyjnych Powstania Warszawskiego przeprowadzonych z Niemcami w dniach 27.IX.1944-3.X.1944. Sprawozdanie gen. Komorowskiego ps. Bór wraz z załącznikami; AAN, Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN, sygn. A476/69.

  Przebieg pertraktacji kapitulacyjnych Powstania Warszawskiego przeprowadzonych z Niemcami w dniach 27.IX.1944-3.X.1944. Sprawozdanie gen. Komorowskiego ps. Bór wraz z załącznikami; AAN, Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN, sygn. A476/69.

 • Powiększ zdjęcie Przebieg pertraktacji kapitulacyjnych Powstania Warszawskiego przeprowadzonych z Niemcami w dniach 27.IX.1944-3.X.1944. Sprawozdanie gen. Komorowskiego ps. Bór wraz z załącznikami; AAN, Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN, sygn. A476/69.

  Przebieg pertraktacji kapitulacyjnych Powstania Warszawskiego przeprowadzonych z Niemcami w dniach 27.IX.1944-3.X.1944. Sprawozdanie gen. Komorowskiego ps. Bór wraz z załącznikami; AAN, Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN, sygn. A476/69.

 • Powiększ zdjęcie Przebieg pertraktacji kapitulacyjnych Powstania Warszawskiego przeprowadzonych z Niemcami w dniach 27.IX.1944-3.X.1944. Sprawozdanie gen. Komorowskiego ps. Bór wraz z załącznikami; AAN, Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN, sygn. A476/69.

  Przebieg pertraktacji kapitulacyjnych Powstania Warszawskiego przeprowadzonych z Niemcami w dniach 27.IX.1944-3.X.1944. Sprawozdanie gen. Komorowskiego ps. Bór wraz z załącznikami; AAN, Archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN, sygn. A476/69.

 • Powiększ zdjęcie Meldunek sytuacyjny Komendanta Okręgu Białostockiego AKO Władysława Liniarskiego ps. Mścisław do Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”; AAN, Akta Aleksandra Gieysztora, sygn. 10.

  Meldunek sytuacyjny Komendanta Okręgu Białostockiego AKO Władysława Liniarskiego ps. Mścisław do Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”; AAN, Akta Aleksandra Gieysztora, sygn. 10.

 • Powiększ zdjęcie Raport specjalny Okręgowego Delegata Rządu na Kraj w Wilnie z dnia 26.IX.1944 r. na temat zbrodni w Ponarach; AAN, Akta Aleksandra Gieysztora, sygn. 1.

  Raport specjalny Okręgowego Delegata Rządu na Kraj w Wilnie z dnia 26.IX.1944 r. na temat zbrodni w Ponarach; AAN, Akta Aleksandra Gieysztora, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Raport specjalny Okręgowego Delegata Rządu na Kraj w Wilnie z dnia 26.IX.1944 r. na temat zbrodni w Ponarach; AAN, Akta Aleksandra Gieysztora, sygn. 1.

  Raport specjalny Okręgowego Delegata Rządu na Kraj w Wilnie z dnia 26.IX.1944 r. na temat zbrodni w Ponarach; AAN, Akta Aleksandra Gieysztora, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Raport specjalny Okręgowego Delegata Rządu na Kraj w Wilnie z dnia 26.IX.1944 r. na temat zbrodni w Ponarach; AAN, Akta Aleksandra Gieysztora, sygn. 1.

  Raport specjalny Okręgowego Delegata Rządu na Kraj w Wilnie z dnia 26.IX.1944 r. na temat zbrodni w Ponarach; AAN, Akta Aleksandra Gieysztora, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

  Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

 • Powiększ zdjęcie Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

  Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

 • Powiększ zdjęcie Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

  Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

 • Powiększ zdjęcie Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

  Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

 • Powiększ zdjęcie Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

  Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

 • Powiększ zdjęcie Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

  Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

 • Powiększ zdjęcie Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

  Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

 • Powiększ zdjęcie Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

  Jędrzejowski Pułk Piechoty – Instrukcja bojowa do „Burzy”; AAN, Archiwum środowiska byłych żołnierzy Obwodu Jędrzejów Armii Krajowej, sygn. 63, s. 1-8.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z działalności Okręgu Częstochowskiego Socjalistycznej Organizacji Bojowej za miesiąc marzec 1943 r.; AAN, Socjalistyczna Organizacja Bojowa, sygn. 1.

  Sprawozdanie z działalności Okręgu Częstochowskiego Socjalistycznej Organizacji Bojowej za miesiąc marzec 1943 r.; AAN, Socjalistyczna Organizacja Bojowa, sygn. 1.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Przeździecka
Liczba odwiedzin:1674