Jesteś tutaj: Start / ZASADY UDOSTĘPNIANIA

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 


Szanowni Państwo,
W dniach 18 i 21 czerwca br., w związku z przejmowaniem dużej ilości materiałów archiwalnych do zasobu AAN, realizacja zamówień do Pracowni Naukowej będzie odbywała się tylko do godz. 11. 00.
Za niedogodności przepraszamy.


Obowiązek informacyjny Archiwum Akt Nowych

 Administratorem Danych Osobowych jest:
 
ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
Tel. +48 22 589 31 18

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych:
 Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Przechowywanie danych osobowych:
 Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa.

Komu mogą zostać ujawnione dane osobowe:
 Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
 ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie  upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
Posiada Pan/Pani prawo do:
 -    informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
 -    dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 -    prawo do żądania usunięcia swoich danych,
 -    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 -    przenoszenia swoich danych,
 -    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem.

Jest Pan/Pani zobowiązany (-a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
     
 Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).


Archiwalia przechowywane w Archiwum Akt Nowych są udostępniane zainteresowanym tylko w pracowniach naukowych.

Osoba chcąca korzystać z archiwaliów w pracowni naukowej zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego oraz przestrzegać regulaminu.

Zainteresowanych szczegółowym wykazem zespołów znajdujących się w zasobie Archiwum Akt Nowych odsyłamy do podstrony na www.szukajwarchiwach.pl

Pracownia Naukowa im. prof. Jerzego Skowronka
czynna:
poniedziałek - czwartek: 9.00 - 18.30 oraz piątek: 9.00 - 15.30
e-mail: pracownia@aan.gov.pl
tel. 022 58 93 119

Archiwum Akt Nowych przyjmuje drogę elektroniczną wyłącznie 4 rewersy.
Przyjmowane będą wyłącznie rewersy przesłane na adres: pracownia@aan.gov.pl  


Uprzejmie informujemy, że Pracownia Naukowa Archiwum Akt Nowych w 2018 roku będzie czynna w skróconym wymiarze pracy w dniach:
- 31 października do godz. 15.30
- 27 grudnia do godz. 15.30
- 31 grudnia do godz. 13.00
Pracownia Naukowa będzie nieczynna w dniach:
- 24 grudnia
Jednocześnie informujemy, że w miesiącach letnich:
- w lipcu i sierpniu Pracownia Naukowa będzie czynna w godzinach od 9.00 do 15.30.
Za niedogodności przepraszamy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-23
Data publikacji:2015-04-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:45328