Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Archiwum Akt Nowych zaprasza na naszą stronę, z nadzieją że zachęci ona do następnych spotkań. Pragniemy ułatwić Państwu korzystanie z naszego zasobu oraz odpowiedzieć na nurtujące Was pytania, co można u nas znaleźć i jak należy szukać? Jeśli chcecie do nas przyjechać w linku "udostępnianie" znajdziecie informacje o godzinach otwarcia Pracowni Naukowych, pobrać zgłoszenie użytkownika, rewersy. Jeśli chcecie Państwo poznać nasz zasób lub zasób innych Archiwów Państwowych radzimy skorzystać ze strony Szukaj w archiwach. Możecie Państwo korzystać także z usług świadczonych przez AAN, o cenach dowiecie się z zamieszczonego na stronie cennika. Będziemy Państwa informować także o organizowanych przez nas imprezach, kursach, promocjach książek. Życzymy miłej lektury.


Informacje o zasobie AAN znajdują się na www.szukajwarchiwach.pl

 


DECYZJA DYREKTORA ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE
W sprawie czasowego wyłączenia zespołu archiwalnego z udostępniania.
W związku koniecznością wykonania pilnych prac  związanych z opracowaniem i korektą ewidencji wyłączam z udostępniania na okres do 30 września 2018 r.
Zespoły akt:

- 2/190  „Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berlinie” [1931, 1937-1944] 1945-1958
- 2/287 „Biuro Rewindykacji w Warszawie [1937, 1940-1944] 1945-1951, [1953, 1956, 1960]
- 2/291 „Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie” 1944-1049

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak


Uprzejmie informujemy, że Pracownia Naukowa Archiwum Akt Nowych w 2018 roku będzie czynna w skróconym wymiarze pracy w dniach:
- 31 października do godz. 15.30
- 27 grudnia do godz. 15.30
- 31 grudnia do godz. 13.00
Pracownia Naukowa będzie nieczynna w dniach:
- 24 grudnia
Jednocześnie informujemy, że w miesiącach letnich:
- w lipcu i sierpniu Pracownia Naukowa będzie czynna w godzinach od 9.00 do 15.30.
Za niedogodności przepraszamy.


DECYZJA DYREKTORA ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2013r.
W sprawie czasowego wyłączenia zespołu archiwalnego z udostępniania.
W związku z koniecznością opracowania metadanych dla potrzeb portalu internetowego i przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, działając zgodnie z §9 ust. 2-3 Zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, postanawiam wycofać z udostępniania akta zespołu archiwalnego nr 2/1102 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie.
Decyzja będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014r. do czasu zakończenia wszelkich niezbędnych prac, a w szczególnych okolicznościach okres wyłączenia może zotać przedłużony. Możliwe jest także wcześniejsze przekazanie do udostępniania części zespołu, w odniesieniu do których prace ewidencyjno-konserwatorskie zostały definitywnie zakończone.

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak

 

 

Najnowsze aktualności

Przejdź do - List%20pracownika%20Wydziału%20Kultury%20KC%20PZPR%20do%20towarzyszy%20partyjnych%20w%20sprawie%20możliwych%20konsekwencji%20zawieszenia%20„Dziadów”,%203.II.1968%20r.;%20AAN,%20PZPR%20KC%20w%20Warszawie,%20sygn.%20237/XVIII-312,%20k.%2010.

Zawieszenie „Dziadów”

16 stycznia 2017

16 stycznia 1968 roku władze PRL podjęły decyzję o zawieszeniu „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.

AAN
Czytaj więcej o: Zawieszenie „Dziadów”
Przejdź do - Zaproszenie

200 lat niepodległości Argentyny

13 stycznia 2017

Archiwum Akt Nowych, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasada Republiki Argentyny w Polsce i Stowarzyszenie Polsko – Argentyńskie  zapraszają na obchody  200 rocznicy niepodległości Argentyny.

AAN
Czytaj więcej o: 200 lat niepodległości Argentyny
Przejdź do - Mapa%20Wisły%20w%20Sandomierzu,%201905%20r.;%20AAN,%20Kolekcja%20Kartograficzna,%20sygn.%20471.

Rok rzeki Wisły, czyli Wisła w Archiwum Akt Nowych

12 stycznia 2017

2017 rok jest rokiem rzeki Wisły. Przedstawiamy część materiałów archiwalnych zgromadzonych w AAN związanych z królową polskich rzek.

AAN
Czytaj więcej o: Rok rzeki Wisły, czyli Wisła w Archiwum Akt Nowych
Przejdź do - Statystyczne%20zestawienie%20zużycia%20kopalniaków%20i%20połowic%20w%201952,%201953%20roku%20i%20projekt%20normy%20statystycznej%20na%201954%20rok;%20AAN,%20Centralny%20Zarząd%20Kopalnictwa%20Rud%20Żelaznych%20w%20Częstochowie,%20sygn.%2011.

66 lat temu powstał Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaznych w Częstochowie

11 stycznia 2017

11 stycznia 1951 roku powołano do życia Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaznych, centralną strukturę zrzeszającą przedsiębiorstwa wydobywcze i usługowe związane z geologią i budową kopalń rud żelaza. 

AAN
Czytaj więcej o: 66 lat temu powstał Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaznych w Częstochowie
Przejdź do - Rękopis%20listu%20Ignacego%20Paderewskiego%20do%20Davida%20Lloyda%20George’a%20z%2015.VII.1919%20r.%20w%20kwestii%20ustaleń%20dotyczących%20spraw%20polskich%20w%20czasie%20Konferencji%20Pokojowej%20w%20Paryżu;%20AAN,%20Archiwum%20Ignacego%20Jana%20Paderewskiego,%20sygn.%20846,%20s.%2037.

97 lat temu wszedł w życie Traktat Wersalski

10 stycznia 2017

10 stycznia 1920 roku wszedł w życie Traktat Wersalski kończący I wojnę światową. Przedstawiamy materiały archiwalne z zasobu AAN poświęcone temu układowi pokojowemu.

AAN
Czytaj więcej o: 97 lat temu wszedł w życie Traktat Wersalski
Przejdź do - Komunikat%20o%20utworzeniu%20Rady%20Jedności%20Narodowej,%209.I.1944%20r.;%20AAN,%20Rada%20Jedności%20Narodowej,%20sygn.%20199/2,%20k.%208.

73 lata temu powstała Rada Jedności Narodowej

9 stycznia 2017

9 stycznia 1944 roku powołano do życia Radę Jedności Narodowej, czyli reprezentację polityczną Polskiego Państwa Podziemnego.

AAN
Czytaj więcej o: 73 lata temu powstała Rada Jedności Narodowej
Przejdź do - Sprawozdanie%20Stenograficzne%20z%20posiedzeń%20Krajowej%20Rady%20Narodowej%20w%20dn.%2031%20grudnia%201944%20r.%20oraz%202%20i%203%20stycznia%201945%20r.,%201946%20r.;%20AAN,%20Biuro%20Prezydialne%20Krajowej%20Rady%20Narodowej.%20Wydział%20Prac%20Parlamentarnych,%20sygn.%208.

72 lata temu Krajowa Rada Narodowa zdecydowała o odbudowie Warszawy

3 stycznia 2017

3 stycznia 1945 roku podczas posiedzenia KRN podjęło decyzję o odbudowie zniszczonej Warszawy. Prezentujemy sprawozdanie stenograficzne z tego posiedzenia znajdujące się w zasobie Archiwum Akt Nowych.

AAN
Czytaj więcej o: 72 lata temu Krajowa Rada Narodowa zdecydowała o odbudowie Warszawy