Jesteś tutaj: Start / Majątek i finanse

Majątek i finanse

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Archiwum Akt Nowych jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z póź. zm.).
 
Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być
wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalności statutową
Archiwum. Archiwum włada budynkiem magazynowym i biurowym o łącznej powierzchni
13.280 metrów kwadratowych, będących w trwałym zarządzie.

Archiwum Akt Nowych posiada majątek /aktywa trwałe/ o łącznej wartości: 31 055 114,78 zł w tym: grunt o wartości 22 486 725,00, budynki o wartości 7 087 198,72, urządzenia techniczne i maszyny o wartości 882 182,94 oraz inne środki trwałe o wartości 599 008,12 . Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za 2017 rok.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Akt Nowych
Data utworzenia:2018-12-28
Data publikacji:2018-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Akt Nowych
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Augustynowicz
Liczba odwiedzin:1411