free bootstrap templates

ZRANIONA STOLICA

63 miejsca gdzie do dziś możesz zobaczyć ślady Powstania.

Projekt zapoczątkowany w 2004 roku i kontynuowany w kolejnych latach przez Archiwum Akt Nowych dokumentuje zniszczenia zabudowy Warszawy powstałe w czasie Powstania Warszawskiego. Stara zabudowa nosząca ślady zniszczeń z 1944 roku stopniowo znika z mapy Warszawy. Autorzy projektu ukazują historię i znaczenie takich właśnie miejsc walk powstańczych wtopionych we współczesną zabudowę metropolii. Zarówno spektakularnie uszkodzonych budynków, jak i małych postrzelanych detali. Oto 63 z nich.

ADRES

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa

KONTAKT

e-mail: sekretariat@aan.gov.pl
Telefon: 022 58 93 118
Fax: 022 58 93 001