online website builder

KOMITET GENERALNY POMOCY OFIAROM WOJNY W POLSCE

TZW. KOMITET VEVEYSKI I POLISH VICTIMS RELIEF FUND

ADRES

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa

KONTAKT

e-mail: sekretariat@aan.gov.pl
Telefon: 022 58 93 118
Fax: 022 58 93 001