CENNIK

Cennik zawiera wysokość i zasady pobierania opłat:

  • za usługi reprograficzne dla celów naukowych realizowanych przez Archiwum Akt Nowych,
  • za usługi archiwalne realizowane przez Archiwum Akt Nowych.

CENNIK

 

Likwidacja obrotu gotówkowego z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Akt Nowych
Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 3 Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy. 
Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne oraz kwerendy możecie Państwo realizować wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub własnego konta internetowego na podany rachunek bankowy:

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1
02-103 WARSZAWA
69 1010 1010 0009 2522 3100 0000

ZARZĄDZENIE