ZASADY UDOSTĘPNIANIA

Szanowni Państwo,

Czytelnia AAN jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 18.30, w piątki w godz. 9.00 -15.30. 

 

Rezerwacja wizyty :

  1. Na adres e-mail czytelnia@aan.gov.pl należy przesłać wypełnione zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego, którego wzór można znaleźć pod adresem: https://www.aan.gov.pl/index.php?c=getfile&id=28 (na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych w zakładce " ZASADY UDOSTĘPNIANIA ")

Zgłoszenie użytkownika jest aktualne przez 12 miesięcy, licząc od ostatniej wizyty użytkownika w archiwum, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

  1. Następnie należy zapisać się na wizytę w systemie https://aan.bookero.pl/

Jedna osoba może w systemie dokonać rezerwacji na maksymalnie 5 nadchodzących wizyt. Po ich zrealizowaniu można zarezerwować następne wizyty. Rezerwacje wizyt ponad limit będą odrzucane. Każdy termin rezerwowany jest osobno i upoważnia do wejścia wyłącznie osobę rezerwującą. Wizyta trwa od 9:00 do 15:20.

  1. Jeśli potrzebują Państwo więcej czasu na skorzystanie z naszego zasobu, niezależnie od wizyt istnieje również możliwość rezerwacji miejsca na dodatkowy dyżur od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:30-18:30. Aby zapisać się na dyżur, z listy usług na stronie https://aan.bookero.pl/ należy wybrać opcję "Dyżur". Podczas dyżuru można przejrzeć wyłącznie dostępne w Pracowni inwentarze zespołów oraz jednostki archiwalne, które zostały wcześniej zamówione na normalną wizytę. Nie ma możliwości zamawiania teczek bezpośrednio na dyżur.

Zamawianie akt w AAN:

Czytelnia Archiwum Akt Nowych realizuje zamówienia złożone wyłącznie przez:

- System https://aan.bookero.pl/ podczas rezerwacji terminu wizyty.

- System e-Rewers https://aan.gov.pl/formularz-pracownia/index.php

Rewersy przesłane inną drogą nie będą realizowane!

Dzienny limit zamówień to łącznie 15 jednostek archiwalnych na osobę!

 

Obowiązek informacyjny Archiwum Akt Nowych


 Administratorem Danych Osobowych jest:
 
ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
Tel. +48 22 589 31 00

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych:
Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie przesłanki  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Przechowywanie danych osobowych:
Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa.

Komu mogą zostać ujawnione dane osobowe:
 Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
 ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie  upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
Posiada Pan/Pani prawo do:
 -    informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
 -    dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 -    prawo do żądania usunięcia swoich danych,
 -    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 -    przenoszenia swoich danych,
 -    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem.

Jest Pan/Pani zobowiązany (-a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
     
Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Akt Nowych są udostępniane tylko w pracowniach naukowych.

Osoba chcąca korzystać z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej zobowiązana jest wypełnić zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego oraz przestrzegać regulaminu.

Szczegółowy wykazem zespołów znajdujących się w zasobie Archiwum Akt Nowych znajdziesz na podstronie www.szukajwarchiwach.pl

Czytelnia im. prof. Jerzego Skowronka
czynna:
 poniedziałek - czwartek: 9.00 - 18.30 oraz piątek: 9.00 - 15.30, w lipcu i w sierpniu 9:00-15:30
e-mail: czytelnia@aan.gov.pltel. 22 58 93 119