TEKI ARCHIWALNE

Informacja o czasopiśmie

W roku 1996 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych przekazała Archiwum Akt Nowych prawo do wydawania periodyku „Teki Archiwalne”.

To zasłużone dla polskiej archiwistyki wydawnictwo prezentowało i popularyzowało – opracowane naukowo – wybrane źródła archiwalne z zasobów archiwów państwowych pochodzące z różnych okresów historycznych.

Po przejęciu przez AAN formuła pisma uległa modyfikacji, zmianie uległ też tytuł czasopisma.  "Teki Archiwalne. Seria Nowa"  zamieszczają poza dokumentami źródłowymi także artykuły naukowe, informacje o zespołach i zbiorach archiwalnych, recenzje, oraz kronikę AAN ilustrującą rozwój zasobu, aktywność  naukową i ważniejsze wydarzenia z życia instytucji.

Teki publikują artykuły z zakresu metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa i dziejów najnowszych Polski i powszechnych XX – XXI w. Większość publikowanych materiałów pochodzi albo jest związanych z zasobem AAN.

Dotychczas wydano 12 tomów periodyku.

Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów pocztą elektroniczną na adres: redakcja@aan.gov.pl

 

Spisy treści poszczególnych tomów:

Seria nowa: