PRAKTYKI STUDENCKIE

W ramach porozumienia z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Archiwum Akt Nowych organizuje stałe praktyki studenckie.
Zapraszamy również studentów innych uczelni. Zasady uczestnictwa ustala Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.


Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt:
Anna Kociubińska, główny specjalista ds. kadr i szkoleń
tel.: 22 58-93-106, e-mail: anna.kociubinska@aan.gov.pl