ZAMAWIANIE SKANÓW

Aby zamówić skany dokumentów archiwalnych w Archiwum Akt Nowych należy:

  • dokonać rejestracji w siedzibie Archiwum w Pracowni Naukowej (zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego),
  • wyszukać potrzebne dokumenty,
  • złożyć zamówienie na wykonanie scanów w Pracowni Naukowej,
  • przyjechać do siedziby Archiwum po odbiór skanów w kasie (I piętro, pok. 107). Przed odbiorem dokonuje się opłaty przelewem.

 

 

Archiwum może odmówić skanowania archiwaliów ze względu na ich stan zachowania oraz zastrzeżenia konserwatorskie.

W cenniku zamieszczone są szczegóły dotyczące opłat za usługę skanowania.