WYDAWNICTWA

Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych <br>w Warszawie

Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Warszawie  w latach 1918-1939
Adam Grzegorz Dąbrowski
  Warszawa 2015r.

 

Nestor Machno
Michał Przyborowski, Dariusz Wierzchoś
Poznań 2012r.

 

Teki Archiwalne
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Archiwum Akt Nowych
Seria Nowa t. 1-10.
Warszawa 1996 - 2009 wydawnictwo DIG.

 

Generał Piotr Wrangel.
Działalność polityczna i wojskowa w latach rewolucji i wojny domowej w Rosji

Dariusz Wierzchoś
Kraków 2008.

 

Bataliony Iwo i Ostoja
Marek Strok
Pruszków 2006.

 

   

Pół wieku dziejów Polski
Andrzej Paczkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2005

 

Z Archiwum Akt Nowych
Szare Szeregi na Ochocie,
Wojciech Marcinkiewicz,
Warszawa 2005.

 

 

Kampania 1813
Śląsk i Łużyce

Mariusz Olczak,
Warszawa 2004.

 

 

Józef Sławomir Hartman 1898 - 1979,
Adiutant prezydenta i Ojciec Cichociemnych i w czasie konspiracji lat 1939 - 1944 r.
Roman Lewicki,
Wojciech Markert,
Pruszków 2004.

 

 

"O Niepodległą i Granice. Protokoły Komitetu Politycznego Rady Ministrów 1921-1926".
opr. i wybór:
Marek Jabłonowski,
Włodzimierz Janowski,
Warszawa-Pułtusk 2004.

 

Polska mniej znana 1944-1989,
opr. i wybór:
Włodzimierz Janowski,
Marek Jabłonowski,
Wiesław Władyka,
Warszawa 2004.

 

 

Z Archiwum Akt Nowych
IV Obwód Ochota Armi Krajowej,
Polegli w Powstaniu Warszawskim w 1944r.
i w czasie konspiracji lat 1939 - 1944 r.
opr. Stanisław Tymkiewicz,
Warszawa 2004.

 

 

Archiwum Akt Nowych.
Dzieje-Zasób-Organizacja

opr. pod red.
Włodzimierza Janowskiego,
Warszawa 2003.

 

Polsce Wierna.
Władysława Piechowska 1900-1987.
Żołnierz i tworczyni kobiecych organizacji wojskowych
,
ANNA ELIZA MARKET,
Pruszków 2003.

 

Ignacy Jan Paderewski
opr. Włodzimierz Janowski,
Jolanta Louchin,
Warszawa 2002.

 

 

"O Niepodległą i Granice. Raporty i informacje Biura Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady Ministrów 1920-1921".
opr. i wybór:
Marek Jabłonowski,
Włodzimierz Janowski,
Adam Kosecki,
Warszawa-Pułtusk 2002.

 

Kancelaria i archiwum zakładowe,
opr. pod red. Z. Pustuły. Współaut. W. Wysocki,
Warszawa 2001.

 

 

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Referaty 1928-1938,
opr.:
Henryk Chałupczak,
Edward Kołodziej,
Lublin 2001.

 

Inwentarz akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918-1939,
opr. Edward Kołodziej
Warszawa 2000.

 

Bolesławiec - przewodnik historyczny
Mariusz Olczak, Janusz Moniatowicz,
wyd. II, Jelenia Góra 2000.
--------------------------------
tłumaczenie niemieckie:
Bunzlau- historischer Stadtfuhrer,
Jelenia Góra 2000.
tłum: J. Kurowska.

 


Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990,
opr.:
Włodzimierz Janowski,
Aleksander Kochański,
Warszawa 2000.

 

Lwówek śląski
Mariusz Olczak,
Warszawa 2000.

 

Grodziec
Mariusz Olczak,
Warszawa 2000.

 

Nowogrodziec. Dzieje miasta i okolic do 1945 r.
Mariusz Olczak, Zdzisław Abramowicz,
Warszawa 2000.
Z przedmową
doc. dr hab. ks. W. Bochnaka.

 

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki
red. i opr.
Aleksander Kakowski,
Redakcja i opracowanie:
Tadeusz Krawczak,
Ryszad Świętek,
Warszawa 2000, s.1032.

 

Antoni Dudziński
Byłem z Marszałkiem,
opr. i wstęp:
Tadeusz Krawczak,
Warszawa 1999,
seria: Biblioteka Tek Archiwalnych 2.

 

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokóły i sprawozdania 1920-1939,
opr.:
Henryk Chałupczak,
Edward Kołodziej,
Lublin 1999.

 

"... o ZMP" Związek Młodzieży Polskiej w świetle ankiety tygodnika "Polityka".
Wstępem i przypisami opatrzył
Włodzimierz Janowski.
Warszawa 1998.
Seria: Z dziejów ruchu młodzieżowego 1.

 

 

Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1998,
wybór: Andrzej Siciński, Adam Grzegorz Dąbrowski, Jerzy Gmurek,
Warszawa 1998.

 

Ameryka Łacińska, Hiszpania i Portugalia w źródłach Archiwum Akt Nowych do roku 1945,
opr. i wybór:
Edward Kołodziej,
Rafał Mrowiec,
Warszawa 1996.

 

Z dalekiego Polesia,
opr. i wstęp:
Tadeusz Krawczak,
Warszawa 1996,
seria: Biblioteka Tek Archiwalnych 1.

 

 

Emigracja z ziem polskich i Polonia 1865-1939. Informator o źródłach
przechowywanych w centralnych archiwach państwowych w Polsce
,
opr.:
Edward Kołodziej,
Warszawa-Kraków 1988.

 

 

Polonia zagraniczna. Informator o materiałach źródłowych do 1939 roku przechowywanych w Archiwum Akt Nowych,
opr.:
Edward Kołodziej,
Warszawa 1981.

 


 

Publikacje pracowników archiwum w roku 2005

Publikacje drukowane:

Publikacje elektroniczne:

 

Publikacje pracowników archiwum w roku 2004

Publikacje drukowane:

Publikacje elektroniczne:

 

Publikacje pracowników archiwum w roku 2003

Publikacje drukowane:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-24
Data publikacji:2015-04-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:53622