Elektroniczna skrzynka podawcza

Wszelkie pisma elektroniczne do Archiwum Akt Nowych, prosimy kierować za pośrednictwem portalu ePUAP:

epuap.gov.pl

pod adres skrytki:
/AAN_PL/skrytka

ew. na adres e-mail: sekretariat@aan.gov.pl