ORGANIZACJA

Dyrektor
Mariusz Olczak
e-mail: mariusz.olczak@aan.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. opracowania, przechowywania i nadzoru archiwalnego
Robert Gębicki
e-mail: robert.gebicki@aan.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych
Małgorzata Król
e-mail: malgorzata.krol@aan.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
Elżbieta Piliszek
e-mail: elzbieta.piliszek@aan.gov.pl

 

ADRES
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa,
tel. sekretariatu 22 58-93-100; fax 22 58 93 001 ,
e-mail: sekretariat@aan.gov.pl

 


Artykuły