„Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

W Archiwum Akt Nowych odbyła się 28 października konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego dr. Tomasza Rzymkowskiego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka i Dyrektora Archiwum Akt Nowych Mariusza Olczaka poświęcona konkursowi „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” kierowanemu do uczniów i nauczycieli polskich szkół, połączona z pokazem historycznych, rodzinnych archiwów postaci z polskiej historii z zasobu Archiwum Akt Nowych.

Autor: AAN