Uroczystość przekazania materiałów archiwalnych Wydawnictwa Editions - Spotkania do zasobu Archiwum Akt Nowych - 7 lipca 2021 roku.

Editions – Spotkania to polskie wydawnictwo emigracyjne założone w 1978 roku w Paryżu. Od roku 1990 działa również w Polsce i ma w dorobku ponad 100 tytułów wydanych książek. Założone i prowadzone przez Piotra Jeglińskiego zajmowało się w latach 80. drukiem oraz przerzucaniem do Polski książek objętych przez PRL cenzurą. Były to m.in. opracowania historyczne, wspomnienia opisujące prawdziwą historię Polski w okresie II wojny światowej oraz losy Polaków na wschodzie. Nakłady sięgały średnio 10 tys. Kształtowały świadomość historyczną i tożsamość młodego pokolenia ówczesnych Polaków. Korzystali z nich uczniowie, studenci i niezależni badacze. Wydawane w formatach konspiracyjnych umożliwiały przerzucanie do kraju rządzonego przez komunistów.

W trudnym okresie stanu wojennego i lat 80. wydawnictwo organizowało również liczne akcje mające za zadanie przypominanie o sytuacji w Polsce, oraz wsparcie dla członków Solidarności m.in. akcję przykucia się polskich działaczy do pociągu relacji Paryż-Moskwa, zawieszenia Flagi Polski na Wieży Eiffla, czy przerzucenia do kraju przy użyciu balonów ulotek zawierających instrukcje drukarskie dla polskiego podziemia.

Przekazywane materiały stanowią archiwalną spuściznę z całości działalności wydawnictwa Editions - Spotkania. W trakcie uroczystości zaprezentowane zostały nieznane wcześniej fotografie i unikalne, oryginalne podziemne materiały propagandowe m.in. ulotki, materiały wydawnicze, sprzęt do przemycania podziemnych druków, „bibuła” drugiego obiegu i podziemne wydania zakazanych przez cenzurę PRL pozycji książkowych.

Dzięki przekazaniu do zasobu Archiwum Akt Nowych materiały te stanowić będą potężną bazę źródłową o działalności antykomunistycznej polskich środowisk emigracyjnych we Francji, Belgii i Niemczech.

Honorowymi gośćmi wydarzenia byli konspiracyjni działacze, kurierzy i współpracownicy Editions z lat 80-tych.

Autor: AAN