40. rocznica śmierci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Z okazji rocznicy śmierci prezentujemy wybrane materiały dotyczące postaci Księdza Prymasa z zasobu Archiwum Akt Nowych.

https://www.aan.gov.pl/art,974,40-rocznica-smierci-ks-kard-stefana-wyszynskiego

 

Autor: AAN