Wystawa z okazji 3 maja

Wybrane materiały z naszego zasobu dotyczą obchodów święta Konstytucji 3 Maja organizowanych w XX wieku. Przedstawiają uroczystości z kraju i zza granicy. Dokumenty powstały w różnych momentach najnowszej historii Polski. Prezentują również ówczesną polityczną sytuację Polski.

230 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie Konstytucję. Jej zamiarem było zlikwidowanie  wad ustrojowych opartych na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Zmieniła ustrój Państwa w monarchię dziedziczną, wysoce ograniczyła demokrację szlachecką. Niestety, na skutek działań zaborców i konfederacji targowickiej te prawo nie przetrwało. Przez Sejm Grodzieński w 1793 r. zostało uznane za niebyłe, a upamiętnianie jej zakazane. Pomimo to, pamięć o Konstytucji, jako o próbie włączenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów w nowoczesność nie zgasła i z roku na rok nabierała coraz większego znaczenia.

Autor: AAN