Zebranie Naukowe w Archiwum Akt Nowych.

24 marca 2011 roku w Archiwum Akt Nowych odbyło się spotkanie naukowe, na którym gościł doc dr hab. Jiří Friedl z Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Brnie, który mówił o tematyce polskiej i stosunkach polsko-czechosłowackich XX wieku w świetle współczesnej historiografii czeskiej

Autor: AAN