Uroczystość przekazania spuścizny archiwalnej gen. Franciszka Kamińskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych.

20 marca 2019

21 marca 2019 roku do zasobu AAN zostało przekazane archiwum gen. Franciszka Kamińskiego, Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich, współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego, posła do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy. Przekazania dokonała córka Generała - Zofia Kamińska.

Ten niezwykle cenny zbiór stanowi bogate źródło wiedzy dla historyków, nie tylko o osobie generała, ale również na temat Wojska Polskiego, ruchu chłopskiego, ruchu ludowego, opozycji z lat 70-tych i 80-tych, polityki rolnej w latach 90-tych.

Trzon archiwaliów to prywatna spuścizna gen. Franciszka Kamińskiego –  legitymacje, dowód osobisty, życiorysy, zaświadczenia, indeks studencki, fragment pamiętnika, dyplomy naukowe i listy gratulacyjne oraz wspomnienia i wszelkiego rodzaju artykuły naukowe.

Na zbiór składają się także dokumenty dotyczące środowiska Batalionów Chłopskich: materiały dotyczące konspiracyjnej działalności w okresie II wojny światowej, sprawozdania z działalności, relacje, uchwały, wykazy, regulaminy, księga poległych i pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich, odezwy oraz odznaki pamiątkowe.

Wśród dokumentów znajdują się również materiały dotyczące ruchu ludowego - protokoły z kongresów Polskiego Stronnictwa Ludowego, statut, deklaracje ideowe, program polityczny oraz sprawozdania.

Dużą część zbioru stanowią unikatowe fotografie, prasa, broszury oraz bardzo bogata korespondencja.

Przekazane materiały wzbogacają zasób archiwalny zgromadzony w Archiwum Społecznym Archiwum Akt Nowych.

AAN

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Franciszek Kamiński. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Franciszek Kamiński. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Franciszek Kamiński (po lewej). AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Franciszek Kamiński (po lewej). AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Indeks Franciszka Kamińskiego - Uniwersytet Warszawski. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Indeks Franciszka Kamińskiego - Uniwersytet Warszawski. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja poselska do Krajowej Rady Narodowej Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Legitymacja poselska do Krajowej Rady Narodowej Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja wojskowa Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Legitymacja wojskowa Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Zaświadczenie mobilizacyjne Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Zaświadczenie mobilizacyjne Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja członkowska PSL. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Legitymacja członkowska PSL. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, podpisana przez Edwarda Michońskiego

  Odezwa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, podpisana przez Edwarda Michońskiego "Lisa". Sztokholm, 13 września 1947 roku. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Tezy ideowe Batalionów Chłopskich. Sztokholm, 26 października 1947 roku. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Tezy ideowe Batalionów Chłopskich. Sztokholm, 26 października 1947 roku. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie - Zaświadczenie o przeprowadzaniu likwidacji Batalionów Chłopskich przez Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  - Zaświadczenie o przeprowadzaniu likwidacji Batalionów Chłopskich przez Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie List Edwarda Michońskiego

  List Edwarda Michońskiego "Lisa" do Franciszka Kamińskiego. Sztokholm, 29 lutego 1948 rok. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Zaświadczenie, że Franciszek Kamiński był posłem do Krajowej Rady Narodowej, 29 grudnia 1945 rok. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Zaświadczenie, że Franciszek Kamiński był posłem do Krajowej Rady Narodowej, 29 grudnia 1945 rok. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Zaświadczenie, że Franciszek Kamiński został odznaczony Orderem Virtuti Militari klasy V. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Zaświadczenie, że Franciszek Kamiński został odznaczony Orderem Virtuti Militari klasy V. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie - Protokół z Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego, 19-21 stycznia 1946 roku w Warszawie. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  - Protokół z Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego, 19-21 stycznia 1946 roku w Warszawie. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z działalności Batalionów Chłopskich za czas całej ich działalności. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Sprawozdanie z działalności Batalionów Chłopskich za czas całej ich działalności. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja z oddziałem Związku Batalionów Chłopskich w Chicago. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Korespondencja z oddziałem Związku Batalionów Chłopskich w Chicago. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Upoważnienie dla Franciszka Kamińskiego jako delegata na Zjazd Związku Sodalicji Mariańskich w Poznaniu dnia 23 czerwca 1922 roku.

  Upoważnienie dla Franciszka Kamińskiego jako delegata na Zjazd Związku Sodalicji Mariańskich w Poznaniu dnia 23 czerwca 1922 roku.

 • Powiększ zdjęcie Zawiadomienie o pozbawieniu mandatu członka Rady Naczelnej PSL Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Zawiadomienie o pozbawieniu mandatu członka Rady Naczelnej PSL Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Znaczek pocztowy. Związek Harcerstwa Polskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Znaczek pocztowy. Związek Harcerstwa Polskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie - Rozkaz - Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Okręgu Radomskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  - Rozkaz - Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Okręgu Radomskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Rozkaz - Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Okręgu Radomskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Rozkaz - Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Okręgu Radomskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Miesięcznik

  Miesięcznik "Spójnia". AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Kwartalnik instruktorski

  Kwartalnik instruktorski "Harcmistrz". AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie List Zofii Kamińskiej do Edwarda Ochaba. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  List Zofii Kamińskiej do Edwarda Ochaba. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie List Zofii Kamińskiej do Edwarda Ochaba. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  List Zofii Kamińskiej do Edwarda Ochaba. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Postanowienie Wojskowego Sądu Rejonowego o zastosowaniu amnestii wobec Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Postanowienie Wojskowego Sądu Rejonowego o zastosowaniu amnestii wobec Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Postanowienie Wojskowego Sądu Rejonowego o zastosowaniu amnestii wobec Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Postanowienie Wojskowego Sądu Rejonowego o zastosowaniu amnestii wobec Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Podanie Henryki Kamińskiej – żony Franciszka Kamińskiego, do Rady Państwa PRL w sprawie zwolnienia męża z więzienia. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Podanie Henryki Kamińskiej – żony Franciszka Kamińskiego, do Rady Państwa PRL w sprawie zwolnienia męża z więzienia. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Podanie Franciszka Kamińskiego do KC PZPR o zwolnienie z więzienia. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Podanie Franciszka Kamińskiego do KC PZPR o zwolnienie z więzienia. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie – Zaświadczenie WSR w Warszawie o odbyciu kary więzienia przez Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  – Zaświadczenie WSR w Warszawie o odbyciu kary więzienia przez Franciszka Kamińskiego. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Toast Chrzestnej Matki statku Bataliony Chłopskie. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Toast Chrzestnej Matki statku Bataliony Chłopskie. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Toast Chrzestnej Matki statku Bataliony Chłopskie. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Toast Chrzestnej Matki statku Bataliony Chłopskie. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Przemówienie Chrzestnej Matki statku Bataliony Chłopskie. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  Przemówienie Chrzestnej Matki statku Bataliony Chłopskie. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Księga poległych i pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Księga poległych i pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie Żywią i bronią. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Żywią i bronią. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie Ku zwycięstwu. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

  Ku zwycięstwu. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 • Powiększ zdjęcie AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

  AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:AAN
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:AAN
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Augustynowicz
Liczba odwiedzin:1890