ODDZIAŁ VI

INFORMATYZACJI

p.o. Kierownika - Andrzej Augustynowicz
tel. 22 58 93 172
e-mail: andrzej.augustynowicz@aan.gov.pl


ZADANIA ODDZIAŁU:

  1. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
  2. Wykonywanie na potrzeby użytkowników kopii cyfrowych z dokumentów filmowych i dźwiękowych,
  3. Wykonywanie oraz zarządzanie cyfrowymi kopiami zabezpieczającymi z zasobu Archiwum,
  4. Nadzór, obsługa i modernizacja infrastruktury informatycznej AAN zarówno w warstwie sprzętowej jak i oprogramowania,
  5. Realizacja polityki bezpieczeństwa w zakresie danych przetwarzanych w postaci elektronicznej,
  6. Budowa i administrowanie aplikacji bazodanowych,
  7. Administrowanie siecią komputerową oraz sprzętem komputerowym,
  8. Opracowanie i wdrażenie projektów informatycznych,
  9. Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania aplikacji oraz sprzętu komputerowego.