Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

100 lecie służby cywilnej

100 lecie służby cywilnej

103 Lata Niepodległej

"Kalendarium 1920"

Archiwa Rodzinne Niepodległej

ODDZIAŁ V

ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH

Kierownik - mgr Agnieszka Wopińska
tel. 22 58 93 123
e-mail: agnieszka.wopinska@aan.gov.pl

 

ZADANIA ODDZIAŁU:

 1. prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania materiałów archiwalnych obrazujących polski czyn niepodległościowy oraz materiałów archiwalnych dotyczących życia i działalności środowisk polonijnych,
 2. przejmowanie we współpracy z Oddziałem ewidencji i przechowywania zasobu oraz Pracownią Konserwatorską materiałów archiwalnych do zasobu Archiwum,
 3. wykonywanie kwerend z zakresu problematyki niepodległościowej i polonijnej,
 4. prowadzenie we współpracy z innymi oddziałami działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, współpraca ze środowiskami i organizacjami kombatanckimi i polonijnymi,
 5. przygotowywanie do publikacji źródeł i monografii o tematyce archiwalnej w oparciu o materiały z zasobu Archiwum,
 6. przygotowywanie ewidencji w postaci spisów zdawczo - odbiorczych, spisów roboczych i inwentarzy dla materiałów przejmowanych przez oddział,
 7. utrzymywanie kontaktów i inicjowanie współpracy z placówkami polonijnymi i niepodległościowymi,
 8. organizowanie uroczystego przekazywania akt od osób prywatnych, środowisk kombatanckich i organizacji społecznych,
 9. prace redakcyjne związane z wydawaniem "Tek Archiwalnych" i informatorów o zasobie Archiwum.
 10. prowadzenie działalności informacyjnej we współpracy ze środkami masowego przekazu.

Archiwum Czynu Niepodległościowego zostało powołane do życia pod koniec lat 90-tych jako oddział Archiwum Akt Nowych pozyskuje do zbiorów państwowych, przy współpracy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Powstańców Warszawskich i samych żołnierzy AK dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego. Akcja ta przyniosła w ciągu ostatnich 4 lat konkretne efekty, a w jej wyniku pozyskano m.in. następujące kolekcje:
Akta Tomasza Strzembosza; Akta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Warszawa; Związek Młodocianych Więźniów Politycznych 1944-1956 "Jaworzniacy"; Akta Obwodu Jędrzejów AK; Akta Józefa Rella; Akta 9 Kompanii Dywersyjnej "Żniwiarz" AK; Akta Jana Gozdawy-Gołębiowskiego; Akta Związku Peowiaków; Akta Romualda Śreniawy-Szypiowskiego; Akta 3 Brygady Wileńskiej "Szczerbca"; Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych; Akta Zygmunta Malińskiego; Akta Franciszka Wojciechowskiego; Akta Kazimierza Leskiego; Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo Kawalerii i Artylerii Konnej; Związek Powstańców Warszawskich; Socjalistyczna Organizacja Bojowa; Akta Zbrojnego Pogotowia Narodu; Akta organizacji Miecz i Pług; Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Warszawa-Powiat; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło we Wschodniej Pensylwanii; Zbiór prasy konspiracyjnej; Dokumenty Podokręgu Zachodniego "Hajduki-Hallerowo" Obszaru Warszawskiego ZWZ-AK; Akta Jakuba Dymitrowskiego; Akta Romana Lewickiego; Akta Władysława Piotrowskiego; Akta Henryka Ratyny; Akta Mariana Utnika; Akta Józefa Krzyczkowskiego; Akta Eligiusza Brulińskiego; Akta batalionu AK Miotła; Dokumenty organizacji Polska Niepodległa; Akta Antoniego Sanojcy; Akta Jerzego Nowaka, Akta Eugeniusza Ajewskiego, Akta Edwarda Dietricha, Akta Stefana Tkaczuka, Akta Czesława Uhmy - zbiór prasy NSZ, Akta Jana Mazurkiewicza "Radosława", Akta Lesława Bartelskiego, Akta Haliny i Bernarda Zakrzewskich.

W ramach akcji gromadzimy dokumenty pochodzące z innych instytucji oraz pozyskujemy informacje, w jakich zbiorach znajdują się dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego. Dzięki temu włączyliśmy do zasobu funkcjonujące od 1957 r. archiwum Zakładu Historii II Wojny Światowej IH PAN oraz archiwum Józefa Krzyczkowskiego ps. Szymon z Archiwum Zakładu dla Głuchoniemych w Laskach.
Zbieramy również od 7 lat relacje nagrywane techniką video od żołnierzy AK i innych organizacji konspiracyjnych.


 Osoby, które posiadają interesujące dokumenty ukazujące udział w walce o niepodległość Polski lub chciałyby złożyć relację na ten temat proszone są o kontakt:

 • pod numerem telefonu 22 589 31 18,
 • mailem: sekretariat@aan.gov.pl
 • lub osobiście w gmachu AAN przy ul. Hankiewicza 1.

Fragment apelu  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej "Ratujmy dokumenty!":

"(.)Apelujemy więc do naszych żołnierzy i ich rodzin w kraju i za granicą o przekazywanie tak zbiorów, jak i pojedynczych dokumentów do wyspecjalizowanych archiwaliów państwowych i instytucjonalnych, zwłaszcza do Archiwum Akt Nowych w Warszawie, przy ul. Hankiewicza 1 (wydzielono tu nawet Archiwum Czynu Niepodległościowego), bądź do akowskich fundacji archiwalnych. Przyczyni się to do pogłębienia wiedzy o Podziemnym Państwie Polskim i Armii Krajowej, do utrwalenia etosu o unikalnej polskiej organizacji państwowej podczas II wojny światowej, o największej armii konspiracyjnej.(...)".

Apel o ratowanie dokumentów