Rocznica podpisania traktatu ryskiego

18 marca 1921 roku w Rydze podpisano "Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą", kończący wojnę polsko-bolszewicką. W Archiwum Akt Nowych znajduje się oryginał traktatu oraz unikatowa dokumentacja z archiwum Jana Dąbskiego, przewodniczącego polskiej delegacji na rokowaniach w Rydze.

Zostały one zaprezentowane na specjalnej stronie, przygotowanej z okazji 100. rocznicy podpisania traktatu.

https://www.aan.gov.pl/traktatryski/