80. rocznica akcji na Kutscherę w AAN

Z okazji 80. rocznicy akcji na Kutscherę w Archiwum Akt Nowych odbyło się spotkanie rodzin uczestników akcji i innych żołnierzy Batalionu AK "Parasol". Obecny był również ppłk Zbigniew Rylski ps. "Brzoza", żołnierz "Parasola" i uczestnik Powstania Warszawskiego. Spotkanie połączone było z pokazem archiwaliów z akcji, w którym wzięli udział przedstawiciele mediów, oraz zwiedzaniem AAN.

W Archiwum Akt Nowych odbyła się również dyskusja panelowa, w której udział wzięli dr Andrzej Chmielarz, dr Henryk Piskunowicz, dr Paweł Makowiec i dyrektor AAN Mariusz Olczak.

Zapis dyskusji:

Delegacja Archiwum Akt Nowych wzięła też udział w uroczystościach w miejscu wykonania akcji, a archiwalia dotyczące dokonań swych patronów oglądali w AAN druhowie i druhny z 44 Błaszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Parasol”.

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak wygłosił również w Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu "Parasol" w Trzebini wykład na temat patronów szkoły.

Ostatnim punktem obchodów było wzięcie przez delegację AAN udziału w uroczystościach przy muralu i tablicy pamięci uczestników akcji na Kutscherę w Piastowie, skąd pochodził Zbigniew Gęsicki ps. „Juno”.

Autor: AAN