Kronika strajku w Radomiu 1981

15 grudnia 2023 roku w Archiwum Akt Nowych odbyła się prezentacja publikacji "Nasz czas. Kronika strajku pracowników i studentów w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu", której AAN jest współwydawcą.

W wydarzeniu, połączonym z pokazem archiwaliów z zasobu AAN i dyskusją, wzięli udział m.in. autorzy publikacji i uczestnicy strajku - Michał Jakubiak, Wojciech Jakubiak, Jerzy Kośnik i Włodzimierz Dobrowolski.

Autor: AAN