Pokaz archiwaliów AAN w 105. rocznicę odzyskania niepodległości

Z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości Archiwum Akt Nowych zaprezentowało przedstawicielom mediów unikatowe archiwalia dotyczące tego historycznego wydarzenia. Wśród nich znalazły się m.in. dokumenty Tymczasowej Rady Stanu, Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, oraz Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa.

Autor: AAN