Ćwiczenia przeciwpożarowe w AAN

20 października 2023 roku w Archiwum Akt Nowych we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Akademią Pożarniczą i Narodowym Archiwum Cyfrowym zostały przeprowadzone ćwiczenia przeciwpożarowe. Obejmowały ewakuację ludzi i archiwaliów, prewencję przeciwpożarową, zasady i koordynację działań ratowniczych oraz wykorzystanie instalacji i sprzętu przeciwpożarowego. Ćwiczenia, w których brali udział pracownicy Archiwów Państwowych z całej Polski, zostały zakończone podsumowaniem i omówieniem ich przebiegu.

Autor: AAN