Materiały archiwalne ppłk. Stanisława Jastrzębskiego ps. „Kopeć”

Prezentujemy materiały archiwalne ppłk. Stanisława Jastrzębskiego ps. „Kopeć”, żołnierza oddziału „Agat” – „Pegaz” – „Parasol”, uczestnika Akcji pod Arsenałem, dowódcy akcji „Kretschmann”, więźnia politycznego w latach 1950-1953, autora publikacji „Zaczęło się pod Arsenałem”, które zostały przekazane do Archiwum Akt Nowych przez dzieci ppłk. Jastrzębskiego – panią Danutę Jastrzębską-Kloch oraz pana Pawła Jastrzębskiego.

Autor: AAN