Powstanie w Getcie Warszawskim – materiały AAN

Archiwum Akt Nowych prezentuje wybrane materiały archiwalne dotyczące powstania w Getcie Warszawskim w 1943 roku.

Jest to dokumentacja Delegatury Rządu RP na Kraj i działającej przy niej Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

Materiały te zostały w ostatnich latach poddane szczegółowej konserwacji i zabezpieczeniu dzięki współpracy Archiwum Akt Nowych i Polskiej Fundacji Narodowej.

Autor: AAN