Prezentacja albumu „Referat 993/W-Batalion «Pięść»”

W sobotę 1 kwietnia 2023 r. w Archiwum Akt Nowych w Czytelni im. prof. Jerzego Skowronka odbyła się uroczysta prezentacja albumu poświęconego oddziałowi 993/W-Batalionowi AK „Pięść” Kontrwywiadu Oddziału II KG AK. Wydarzenie to było spotkaniem rodzin żołnierzy tego oddziału oraz współczesnych kontynuatorów tradycji „Pięści”. Przybyło około 150 osób!

 

Wspólnota, która zgromadziła się w AAN gwarantuje, że dziedzictwo Batalionu nie zostanie zapomniane, a obecni na sali funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) oficjalnie dziedziczą tradycje oddziału. Głos zabrali m.in. b. szef SKW gen. bryg. Maciej Materka, dyrektor AAN Mariusz Olczak, Rafał Zgorzelski z Zarządu PKP SA, Roman Bielański - przewodniczący środowiska żołnierzy Batalionu "Pięść", dr hab. Andrzej K. Kunert, Juliusz Kulesza i Magdalena Zawadzka - córka żołnierza oddziału. Już po zakończeniu uroczystości w Sali im. J. Stojanowskiego zaprezentowali się w koncercie gitarowym Barbara Górczewska i Leszek Czajkowski.

Dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za wpisy w naszej Księdze Gości!