Spotkanie Powstańców z Batalionów "Gustaw' i "Harnaś” w Pałacu Staszica.

1 sierpnia 2022 roku, w 78. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego w Pałacu Staszica, miejscu walk z sierpnia i września 1944 r. odbyło się uroczyste spotkanie Powstańców Batalionów "Gustaw' i "Harnaś".

Wydarzenie było okazją do spotkania Powstańców i zobaczenia oryginalnych powstańczych pamiątek z zasobu AAN bezpośrednio w miejscu, w którym 78 lat temu toczono walkę.

Uroczystość połączono z prezentacją historyczno-biograficznej publikacji „Pamięć nie umiera”, która zawiera relacje Powstańców pochodzące z zasobu Archiwum Akt Nowych.

Spotkanie organizowało Archiwum Akt Nowych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Środowisko Byłych Żołnierzy Batalionów „Gustaw” i „Harnaś”.

Autor: AAN