Przekazanie archiwów polonijnych ze Szwecji do AAN

W piątek 15 lipca 2022 roku zasób Archiwum Akt Nowych wzbogaciło się o spuściznę archiwalną polskich organizacji niepodległościowych działających w Szwecji od wybuchu II wojny światowej.

Przekazany zbiór składa się z ponad 200 j.a. (aktowych i fotograficznych) mierzących 10 m.b. i obejmujących lata 1935-1990. Znajdują się w nim następujące materiały: Kongresu Polaków w Szwecji, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwecji, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych (PZBWP), Poselstwa RP w Szwecji, Rady Uchodźstwa Polskiego (RUP), Zjednoczenia Polaków w Szwecji , Koła Przyjaciół Lwowa oraz spuścizn działaczy polonijnych w Szwecji – Kazimiery Lenszkiewicz, Alfonsa Pomian-Hajdukiewicza, Michała Lisińskiego i gen. Zdzisława Przyjałkowskiego.

W wydarzeniu wzięli udział Jan Dziedziczak sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, Jacek Gancarson działacz polonijny w Szwecji oraz dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak.