Jesteś tutaj: Start / Galeria / 91 lat temu Władysław Reymont został laureatem literackiej Nagrody Nobla

91 lat temu Władysław Reymont został laureatem literackiej Nagrody Nobla

 • Powiększ zdjęcie List Władysława Reymonta do Ignacego Jana Paderewskiego dotyczący przemówienia Paderewskiego wygłoszonego podczas odsłonięcia pomnika Władysława Jagiełły w Krakowie, 19.VII.1910 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 609, k. 25-26.

  List Władysława Reymonta do Ignacego Jana Paderewskiego dotyczący przemówienia Paderewskiego wygłoszonego podczas odsłonięcia pomnika Władysława Jagiełły w Krakowie, 19.VII.1910 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 609, k. 25-26.

 • Powiększ zdjęcie List Władysława Reymonta do Ojca Świętego Piusa XI „w sprawie równouprawnienia Polaków na polu religijnem”; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 1568 , k.50-55.

  List Władysława Reymonta do Ojca Świętego Piusa XI „w sprawie równouprawnienia Polaków na polu religijnem”; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 1568 , k.50-55.

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Akademia na cześć Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta w Treebok w Zagłębiu Limburskim w Holandii, 21.II.1926 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 8502, k.3.

  Akademia na cześć Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta w Treebok w Zagłębiu Limburskim w Holandii, 21.II.1926 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 8502, k.3.

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja Władysława Reymonta z Przedstawicielstwem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Berlinie w sprawie jego wyjazdu do Szwajcarii, 1918 r.; AAN, Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Berlinie, sygn. 22. k. 125- 126.

  Korespondencja Władysława Reymonta z Przedstawicielstwem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Berlinie w sprawie jego wyjazdu do Szwajcarii, 1918 r.; AAN, Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Berlinie, sygn. 22. k. 125- 126.

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Opracowanie Marii Rzeuskiej, „Chłopi”. Władysław Reymont, AAN, Ministerstwo Oświaty, sygn. 6469, k. 1-2-4.

  Opracowanie Marii Rzeuskiej, „Chłopi”. Władysław Reymont, AAN, Ministerstwo Oświaty, sygn. 6469, k. 1-2-4.

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie