Jesteś tutaj: Start / Galeria / Wrzesień 1939

Wrzesień 1939

 • Powiększ zdjęcie Notatka dotycząca prowokacji niemieckich w maju 1939 r.; AAN, MSZ, sygn. 10541

  Notatka dotycząca prowokacji niemieckich w maju 1939 r.; AAN, MSZ, sygn. 10541

 • Powiększ zdjęcie Rozkaz dowództwa Grupy Armii nr 5 informujący o ruchach wojsk polskich z 28 VIII 1939 r.; AAN, Mikrofilmy Aleksandryjskie, sygn. T-312, rolka 478.

  Rozkaz dowództwa Grupy Armii nr 5 informujący o ruchach wojsk polskich z 28 VIII 1939 r.; AAN, Mikrofilmy Aleksandryjskie, sygn. T-312, rolka 478.

 • Powiększ zdjęcie Telegram Szyfrowy Józefa Lipskiego do Ministra Spraw Zagranicznych z 1 IX 1939 r. w sprawie komunikatu o rozmowach angielsko-niemieckich; AAN, MSZ, sygn. 4624.

  Telegram Szyfrowy Józefa Lipskiego do Ministra Spraw Zagranicznych z 1 IX 1939 r. w sprawie komunikatu o rozmowach angielsko-niemieckich; AAN, MSZ, sygn. 4624.

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie mobilizacyjne z 3 IX 1939 r.; AAN, Kampania wrześniowa 1939 r., sygn. 2.

  Obwieszczenie mobilizacyjne z 3 IX 1939 r.; AAN, Kampania wrześniowa 1939 r., sygn. 2.

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Naczelnego Wodza wzywająca do obronny stolicy; AAN, Kampania wrześniowa 1939 r., sygn. 2.

  Odezwa Naczelnego Wodza wzywająca do obronny stolicy; AAN, Kampania wrześniowa 1939 r., sygn. 2.

 • Powiększ zdjęcie Ulotka niemiecka do obywateli stolicy; AAN, Niemieckie władze okupacyjne, sygn. 214-V-12.

  Ulotka niemiecka do obywateli stolicy; AAN, Niemieckie władze okupacyjne, sygn. 214-V-12.

 • Powiększ zdjęcie Pismo z dnia 18 IX 1939 r. posła RP w Bernie T. Komarnickiego do Giuseppe Motty w sprawie noty W. Mołotowa i naruszenia w dniu 17 IX 1939 r. granicy polskiej przez wojska sowieckie; AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 28

  Pismo z dnia 18 IX 1939 r. posła RP w Bernie T. Komarnickiego do Giuseppe Motty w sprawie noty W. Mołotowa i naruszenia w dniu 17 IX 1939 r. granicy polskiej przez wojska sowieckie; AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 28

 • Powiększ zdjęcie Ulotka Semena Tymoszenko z 17 IX 1939 r.; AAN, Akta Jakuba Dymitrowskiego, sygn. 6

  Ulotka Semena Tymoszenko z 17 IX 1939 r.; AAN, Akta Jakuba Dymitrowskiego, sygn. 6

 • Powiększ zdjęcie Wpis do dziennika prałata z Bełza Jakuba Dymitrowskiego o wkroczeniu 17 września wojsk sowieckich na teren RP; AAN, Akta Jakuba Dymitrowskiego, sygn. 3.

  Wpis do dziennika prałata z Bełza Jakuba Dymitrowskiego o wkroczeniu 17 września wojsk sowieckich na teren RP; AAN, Akta Jakuba Dymitrowskiego, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Wpis do dziennika Ludwika Łubieńskiego o przekraczaniu granicy RP przez Naczelnego Edwarda Rydza-Śmigłego; AAN, Akta Ludwika Łubieńskiego, sygn. 1, s. 10.

  Wpis do dziennika Ludwika Łubieńskiego o przekraczaniu granicy RP przez Naczelnego Edwarda Rydza-Śmigłego; AAN, Akta Ludwika Łubieńskiego, sygn. 1, s. 10.

 • Powiększ zdjęcie Meldunek sytuacyjny wieczorny dowództwa 35 Dywizji Piechoty z dnia 21 IX 1939 r.; AAN, Dowództwo Grupy Obrony Lwowa, sygn. 2

  Meldunek sytuacyjny wieczorny dowództwa 35 Dywizji Piechoty z dnia 21 IX 1939 r.; AAN, Dowództwo Grupy Obrony Lwowa, sygn. 2

 • Powiększ zdjęcie Rozkaz Organizacyjny Zgrupowania Drohiczyn Poleski z 22 IX 1939 r.; AAN, Samodzielna Grupa „Polesie”, sygn. 1

  Rozkaz Organizacyjny Zgrupowania Drohiczyn Poleski z 22 IX 1939 r.; AAN, Samodzielna Grupa „Polesie”, sygn. 1

 • Powiększ zdjęcie Rozkaz Organizacyjny Zgrupowania Drohiczyn Poleski z 22 IX 1939 r.; AAN, Samodzielna Grupa „Polesie”, sygn. 1

  Rozkaz Organizacyjny Zgrupowania Drohiczyn Poleski z 22 IX 1939 r.; AAN, Samodzielna Grupa „Polesie”, sygn. 1

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Gen. Kleeberga do żołnierzy Samodzielnej Grupy „Polesie” z 5 X 1939 r.; AAN, Samodzielna Grupa „Polesie”, sygn. 1

  Odezwa Gen. Kleeberga do żołnierzy Samodzielnej Grupy „Polesie” z 5 X 1939 r.; AAN, Samodzielna Grupa „Polesie”, sygn. 1

 • Powiększ zdjęcie Wrześniowa rzeczywistość

  Wrześniowa rzeczywistość

 • Powiększ zdjęcie Wrześniowa rzeczywistość

  Wrześniowa rzeczywistość

 • Powiększ zdjęcie Wrześniowa rzeczywistość

  Wrześniowa rzeczywistość

 • Powiększ zdjęcie Wrześniowa rzeczywistość

  Wrześniowa rzeczywistość

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej do mieszkańców Warszawy, 20 grudnia 1939 r., AAN.

  Odezwa Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej do mieszkańców Warszawy, 20 grudnia 1939 r., AAN.

 • Powiększ zdjęcie Dokument powołujący Komitet Obywatelski przy Dowództwie Obrony Warszawy, 20 IX 2039 r., AAN.

  Dokument powołujący Komitet Obywatelski przy Dowództwie Obrony Warszawy, 20 IX 2039 r., AAN.

 • Powiększ zdjęcie Relacje z przebiegu kampanii wrześniowej; AAN, Kampania Wrześniowa 1939 r., sygn. 195-3.

  Relacje z przebiegu kampanii wrześniowej; AAN, Kampania Wrześniowa 1939 r., sygn. 195-3.

 • Powiększ zdjęcie Relacje z przebiegu kampanii wrześniowej; AAN, Kampania Wrześniowa 1939 r., sygn. 195-3.

  Relacje z przebiegu kampanii wrześniowej; AAN, Kampania Wrześniowa 1939 r., sygn. 195-3.

 • Powiększ zdjęcie Rozkaz dowódcy Dywizji

  Rozkaz dowódcy Dywizji "Brzoza" z 30 IX 1939 r; AAN.

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja Czesława Binkowskiego, członka drużyn ratowniczych Społecznego Pogotowia Technicznego Obywateli m.st. Warszawy, wrzesień 1939 r. AAN.

  Legitymacja Czesława Binkowskiego, członka drużyn ratowniczych Społecznego Pogotowia Technicznego Obywateli m.st. Warszawy, wrzesień 1939 r. AAN.

 • Powiększ zdjęcie Wspomnienia Aleksandra Marczyńskiego z okresu wrzesień 1939 - okupacja i wyzwolenie na terenie Włoch. AAN.

  Wspomnienia Aleksandra Marczyńskiego z okresu wrzesień 1939 - okupacja i wyzwolenie na terenie Włoch. AAN.

 • Powiększ zdjęcie Wspomnienia Aleksandra Marczyńskiego z okresu wrzesień 1939 - okupacja i wyzwolenie na terenie Włoch. AAN.

  Wspomnienia Aleksandra Marczyńskiego z okresu wrzesień 1939 - okupacja i wyzwolenie na terenie Włoch. AAN.

 • Powiększ zdjęcie Oświadczenie kpt. Stefana Jellenty z 6 IX 1946 r. AAN.

  Oświadczenie kpt. Stefana Jellenty z 6 IX 1946 r. AAN.

 • Powiększ zdjęcie