Jesteś tutaj: Start / Galeria / Traktat Wersalski

Traktat Wersalski

 • Powiększ zdjęcie Tajny projekt konwencji wojskowej francusko-polskiej opracowanej w Ministerstwie Spraw Wojskowych, 16.04.1919 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 810.

  Tajny projekt konwencji wojskowej francusko-polskiej opracowanej w Ministerstwie Spraw Wojskowych, 16.04.1919 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 810.

 • Powiększ zdjęcie Tajny projekt konwencji wojskowej francusko-polskiej opracowanej w Ministerstwie Spraw Wojskowych, 16.04.1919 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 810.

  Tajny projekt konwencji wojskowej francusko-polskiej opracowanej w Ministerstwie Spraw Wojskowych, 16.04.1919 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 810.

 • Powiększ zdjęcie Informacja gen. Józefa Hallera o przyjeździe do Paryża polskiej misji wojskowo-politycznej, 22.04.1919 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 236.

  Informacja gen. Józefa Hallera o przyjeździe do Paryża polskiej misji wojskowo-politycznej, 22.04.1919 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 236.

 • Powiększ zdjęcie Czasopismo „Polak”, 11.06.1919 r.; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn. 30.

  Czasopismo „Polak”, 11.06.1919 r.; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn. 30.

 • Powiększ zdjęcie Ściśle poufne opracowanie dr Józefa Buzka pt. „Uzasadnienie projektu traktatu dodatkowego o przeprowadzeniu plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim”; AAN, Delegacja Polska na Konferencję w Paryżu, sygn. 17.

  Ściśle poufne opracowanie dr Józefa Buzka pt. „Uzasadnienie projektu traktatu dodatkowego o przeprowadzeniu plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim”; AAN, Delegacja Polska na Konferencję w Paryżu, sygn. 17.

 • Powiększ zdjęcie Ściśle poufne opracowanie dr Józefa Buzka pt. „Uzasadnienie projektu traktatu dodatkowego o przeprowadzeniu plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim”; AAN, Delegacja Polska na Konferencję w Paryżu, sygn. 17.

  Ściśle poufne opracowanie dr Józefa Buzka pt. „Uzasadnienie projektu traktatu dodatkowego o przeprowadzeniu plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim”; AAN, Delegacja Polska na Konferencję w Paryżu, sygn. 17.

 • Powiększ zdjęcie Mapki Śląska Cieszyńskiego; AAN, Delegacja Polska na Konferencję w Paryżu, sygn. 17.

  Mapki Śląska Cieszyńskiego; AAN, Delegacja Polska na Konferencję w Paryżu, sygn. 17.

 • Powiększ zdjęcie Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Adresy zakwaterowań przedstawicieli-uczestników Konferencji pokojowej w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie List informacyjny Sekretariatu Generalnego Konferencji Pokojowej skierowany do Delegacji Polskiej informujący o możliwościach przedstawiania żądań rewindykacyjnych, 23.01.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  List informacyjny Sekretariatu Generalnego Konferencji Pokojowej skierowany do Delegacji Polskiej informujący o możliwościach przedstawiania żądań rewindykacyjnych, 23.01.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie Sekretariatu Generalnego Konferencji Pokojowej dla Erazma Piltza do uczestnictwa w Konferencji; 28.01.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Zaproszenie Sekretariatu Generalnego Konferencji Pokojowej dla Erazma Piltza do uczestnictwa w Konferencji; 28.01.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie Sekretariatu Generalnego Konferencji Pokojowej dla Erazma Piltza do uczestnictwa w Konferencji; 28.01.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Zaproszenie Sekretariatu Generalnego Konferencji Pokojowej dla Erazma Piltza do uczestnictwa w Konferencji; 28.01.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie Sekretariatu Generalnego Konferencji Pokojowej dla Romana Dmowskiego do uczestnictwa w Konferencji; 28.01.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Zaproszenie Sekretariatu Generalnego Konferencji Pokojowej dla Romana Dmowskiego do uczestnictwa w Konferencji; 28.01.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

  Uczestnicy delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 8.

 • Powiększ zdjęcie Pełny skład delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Akta Aleksandra Meysztowicza, sygn. 7.

  Pełny skład delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Akta Aleksandra Meysztowicza, sygn. 7.

 • Powiększ zdjęcie Pełny skład delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Akta Aleksandra Meysztowicza, sygn. 7.

  Pełny skład delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Akta Aleksandra Meysztowicza, sygn. 7.

 • Powiększ zdjęcie Pełny skład delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Akta Aleksandra Meysztowicza, sygn. 7.

  Pełny skład delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Akta Aleksandra Meysztowicza, sygn. 7.

 • Powiększ zdjęcie List Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego zaczynający się od słów „Szanowny Panie Romanie”, 21.12.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski, sygn. 2223.

  List Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego zaczynający się od słów „Szanowny Panie Romanie”, 21.12.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski, sygn. 2223.

 • Powiększ zdjęcie List Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego zaczynający się od słów „Szanowny Panie Romanie”, 21.12.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski, sygn. 2223.

  List Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego zaczynający się od słów „Szanowny Panie Romanie”, 21.12.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski, sygn. 2223.

 • Powiększ zdjęcie Raport nr 1 Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu pt. „Organizacja pracy delegacji polskiej na kongres pokoju w Paryżu”; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Raport nr 1 Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu pt. „Organizacja pracy delegacji polskiej na kongres pokoju w Paryżu”; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Raport nr 1 Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu pt. „Organizacja pracy delegacji polskiej na kongres pokoju w Paryżu”; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Raport nr 1 Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu pt. „Organizacja pracy delegacji polskiej na kongres pokoju w Paryżu”; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Raport nr 3 Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu dotyczący organizacji pracy delegacji, 09.02.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Raport nr 3 Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu dotyczący organizacji pracy delegacji, 09.02.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Raport nr 3 Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu dotyczący organizacji pracy delegacji, 09.02.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Raport nr 3 Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu dotyczący organizacji pracy delegacji, 09.02.1919 r.; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

  Przedstawiciele polscy w komisjach, podkomisjach i sekcjach podczas Konferencji Pokojowej; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 1.

 • Powiększ zdjęcie Paszport dyplomatyczny Leona Wasilewskiego umożliwiający uczestnictwo w Konferencji Pokojowej; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn. 30.

  Paszport dyplomatyczny Leona Wasilewskiego umożliwiający uczestnictwo w Konferencji Pokojowej; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn. 30.

 • Powiększ zdjęcie List stwierdzający, że prof. Bogdan Winiarski jest delegatem na Konferencji Pokojowej, 14.03.1919 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski, sygn. 1627.

  List stwierdzający, że prof. Bogdan Winiarski jest delegatem na Konferencji Pokojowej, 14.03.1919 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski, sygn. 1627.

 • Powiększ zdjęcie Fotografia delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Zbiór fotografii b. Centralnego Archiwum KC PZPR, sygn. B-VIIIZ 108.

  Fotografia delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Zbiór fotografii b. Centralnego Archiwum KC PZPR, sygn. B-VIIIZ 108.

 • Powiększ zdjęcie Mapa Polski z 07.05.1919 r. przedstawiająca granice państwa z 1772 r., rewindykacje (Komitetu Narodowego) Delegacji Polskiej i obszar przyznany Polsce preliminarzem pokoju 07.05.1919 r., obszary plebiscytowe i Wolne Miasto Gdańsk; AAN, Akta Leona Wasilews

  Mapa Polski z 07.05.1919 r. przedstawiająca granice państwa z 1772 r., rewindykacje (Komitetu Narodowego) Delegacji Polskiej i obszar przyznany Polsce preliminarzem pokoju 07.05.1919 r., obszary plebiscytowe i Wolne Miasto Gdańsk; AAN, Akta Leona Wasilews

 • Powiększ zdjęcie Mapa Polski i krajów sąsiednich; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn.30.

  Mapa Polski i krajów sąsiednich; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn.30.

 • Powiększ zdjęcie Notatka geograficzna do mapy zachodnich granic Polski w myśl preliminarza Pokoju z 07.05.1919 r.; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn. 30.

  Notatka geograficzna do mapy zachodnich granic Polski w myśl preliminarza Pokoju z 07.05.1919 r.; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn. 30.

 • Powiększ zdjęcie Dziennik „Czas”. Wydanie poranne, 21.02.1919 r.; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn. 30.

  Dziennik „Czas”. Wydanie poranne, 21.02.1919 r.; AAN, Akta Leona Wasilewskiego, sygn. 30.

 • Powiększ zdjęcie Informator o Polsce wydany na potrzeby Konferencji Pokojowej, 14.11.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 365.

  Informator o Polsce wydany na potrzeby Konferencji Pokojowej, 14.11.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 365.

 • Powiększ zdjęcie Informator o Polsce wydany na potrzeby Konferencji Pokojowej, 14.11.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 365.

  Informator o Polsce wydany na potrzeby Konferencji Pokojowej, 14.11.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 365.

 • Powiększ zdjęcie Informator o Polsce wydany na potrzeby Konferencji Pokojowej, 14.11.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 365.

  Informator o Polsce wydany na potrzeby Konferencji Pokojowej, 14.11.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 365.

 • Powiększ zdjęcie Informator o Polsce wydany na potrzeby Konferencji Pokojowej, 14.11.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 365.

  Informator o Polsce wydany na potrzeby Konferencji Pokojowej, 14.11.1918 r.; AAN, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 365.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z działalności Wydziału Politycznego Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 3.

  Sprawozdanie z działalności Wydziału Politycznego Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z działalności Wydziału Politycznego Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 3.

  Sprawozdanie z działalności Wydziału Politycznego Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 3.

 • Powiększ zdjęcie Telegram szyfrowy Aleksandra Skrzyńskiego informujący o rozpoczęciu się pertraktacji dotyczących uruchomienia kredytów dla nowo powstałych państw, 10.05.1919 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 1480.

  Telegram szyfrowy Aleksandra Skrzyńskiego informujący o rozpoczęciu się pertraktacji dotyczących uruchomienia kredytów dla nowo powstałych państw, 10.05.1919 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 1480.

 • Powiększ zdjęcie Protokoły posiedzeń polskiej Delegacji Kongresowej w Paryżu, okładka; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 5.

  Protokoły posiedzeń polskiej Delegacji Kongresowej w Paryżu, okładka; AAN, Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu, sygn. 5.

 • Powiększ zdjęcie Treść Traktatu Wersalskiego opublikowana w dzienniku „The Times”, 28.06.1919 r.; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 852.

  Treść Traktatu Wersalskiego opublikowana w dzienniku „The Times”, 28.06.1919 r.; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 852.

 • Powiększ zdjęcie Treść Traktatu dotyczącego porozumienia między Polską a Niemcami; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 852.

  Treść Traktatu dotyczącego porozumienia między Polską a Niemcami; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 852.

 • Powiększ zdjęcie Treść Traktatu dotyczącego porozumienia między Polską a Niemcami; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 852.

  Treść Traktatu dotyczącego porozumienia między Polską a Niemcami; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 852.

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie dla Ignacego Jana Paderewskiego na uroczystość podpisania Traktatu Wersalskiego, 28.06.1919 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 2.

  Zaproszenie dla Ignacego Jana Paderewskiego na uroczystość podpisania Traktatu Wersalskiego, 28.06.1919 r.; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 2.

 • Powiększ zdjęcie Treść Traktatu Pokojowego między pięcioma głównymi stronami a Polską, 28.06.1919 r.; AAN, Ambasada RP w Paryżu, sygn. 100.

  Treść Traktatu Pokojowego między pięcioma głównymi stronami a Polską, 28.06.1919 r.; AAN, Ambasada RP w Paryżu, sygn. 100.

 • Powiększ zdjęcie Streszczenie listu Georgesa Clemenceau do Ignacego Jana Paderewskiego, 24.06.1919 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 7.

  Streszczenie listu Georgesa Clemenceau do Ignacego Jana Paderewskiego, 24.06.1919 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 7.

 • Powiększ zdjęcie Streszczenie listu Georgesa Clemenceau do Ignacego Jana Paderewskiego, 24.06.1919 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 7.

  Streszczenie listu Georgesa Clemenceau do Ignacego Jana Paderewskiego, 24.06.1919 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 7.

 • Powiększ zdjęcie Streszczenie listu Georgesa Clemenceau do Ignacego Jana Paderewskiego, 24.06.1919 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 7.

  Streszczenie listu Georgesa Clemenceau do Ignacego Jana Paderewskiego, 24.06.1919 r.; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, sygn. 7.

 • Powiększ zdjęcie „Traktat Wersalski. Część VIII. Odszkodowania” w opracowaniu dr. Władysława Kulskiego i dr. Michała Potulickiego pt. „Współczesna Europa Polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939”, 1939 r.; AAN, Zbiór Kazimierza Rusinka, sygn. 514.

  „Traktat Wersalski. Część VIII. Odszkodowania” w opracowaniu dr. Władysława Kulskiego i dr. Michała Potulickiego pt. „Współczesna Europa Polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939”, 1939 r.; AAN, Zbiór Kazimierza Rusinka, sygn. 514.

 • Powiększ zdjęcie „Traktat Wersalski. Część VIII. Odszkodowania” w opracowaniu dr. Władysława Kulskiego i dr. Michała Potulickiego pt. „Współczesna Europa Polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939”, 1939 r.; AAN, Zbiór Kazimierza Rusinka, sygn. 514.

  „Traktat Wersalski. Część VIII. Odszkodowania” w opracowaniu dr. Władysława Kulskiego i dr. Michała Potulickiego pt. „Współczesna Europa Polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939”, 1939 r.; AAN, Zbiór Kazimierza Rusinka, sygn. 514.

 • Powiększ zdjęcie „Traktat Wersalski. Część VIII. Odszkodowania” w opracowaniu dr. Władysława Kulskiego i dr. Michała Potulickiego pt. „Współczesna Europa Polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939”, 1939 r.; AAN, Zbiór Kazimierza Rusinka, sygn. 514.

  „Traktat Wersalski. Część VIII. Odszkodowania” w opracowaniu dr. Władysława Kulskiego i dr. Michała Potulickiego pt. „Współczesna Europa Polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939”, 1939 r.; AAN, Zbiór Kazimierza Rusinka, sygn. 514.

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja uczestnika Konferencji Pokojowej w Paryżu Ignacego Jana Paderewskiego; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 2.

  Legitymacja uczestnika Konferencji Pokojowej w Paryżu Ignacego Jana Paderewskiego; AAN, Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego, sygn. 2.