Jesteś tutaj: Start / Galeria / Zaprzysiężenie prezydentów w zasobie Archiwum Akt Nowych

Zaprzysiężenie prezydentów w zasobie Archiwum Akt Nowych

 • Powiększ zdjęcie Prezydent Gabriel Narutowicz po zaprzysiężeniu wychodzi z gmachu Sejmu RP, AAN, Gabriel Narutowicz. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej. Księga Pamiątkowa, 1925, s. 223.

  Prezydent Gabriel Narutowicz po zaprzysiężeniu wychodzi z gmachu Sejmu RP, AAN, Gabriel Narutowicz. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej. Księga Pamiątkowa, 1925, s. 223.

 • Powiększ zdjęcie Posłowie państw zagranicznych opuszczają Sejm po zaprzysiężeniu Gabriela Narutowicza, AAN, Gabriel Narutowicz. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej. Księga Pamiątkowa, 1925, s. 223.

  Posłowie państw zagranicznych opuszczają Sejm po zaprzysiężeniu Gabriela Narutowicza, AAN, Gabriel Narutowicz. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej. Księga Pamiątkowa, 1925, s. 223.

 • Powiększ zdjęcie Odpis pisma notyfikacyjnego Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wysłany do Prezydenta Republiki Weimarskiej Friedricha Eberta, 13.II.1923 r.; AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 2825, k. 5.

  Odpis pisma notyfikacyjnego Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wysłany do Prezydenta Republiki Weimarskiej Friedricha Eberta, 13.II.1923 r.; AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 2825, k. 5.

 • Powiększ zdjęcie Pismo notyfikacyjne Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Weimarskiej dr Gustava Stresemanna informujące o przyjęciu do wiadomości informacji o objęciu przez Ignacego Mościckiego Urzędu Prezydenta RP, 12.II.1926 r.; AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 28

  Pismo notyfikacyjne Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Weimarskiej dr Gustava Stresemanna informujące o przyjęciu do wiadomości informacji o objęciu przez Ignacego Mościckiego Urzędu Prezydenta RP, 12.II.1926 r.; AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 28

 • Powiększ zdjęcie Odpis tekstu depeszy gratulacyjnej Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynała Eugenio Pacelli'ego winszującej Ignacemu Mościckiemu reelekcji, 9.V.1933 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 4.

  Odpis tekstu depeszy gratulacyjnej Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynała Eugenio Pacelli'ego winszującej Ignacemu Mościckiemu reelekcji, 9.V.1933 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 4.

 • Powiększ zdjęcie Karta wstępu do loży Korpusu Dyplomatycznego w Sali Rozpraw Zgromadzenia Narodowego w dniu 8 maja 1933 roku o godzinie 11 rano, 8.V.1933 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 153.

  Karta wstępu do loży Korpusu Dyplomatycznego w Sali Rozpraw Zgromadzenia Narodowego w dniu 8 maja 1933 roku o godzinie 11 rano, 8.V.1933 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 153.

 • Powiększ zdjęcie Program uroczystości ponownego objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w dniu 9.V.1933 r., 9.V.1933 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 225.

  Program uroczystości ponownego objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w dniu 9.V.1933 r., 9.V.1933 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 225.

 • Powiększ zdjęcie Program uroczystości ponownego objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w dniu 9.V.1933 r., 9.V.1933 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 226.

  Program uroczystości ponownego objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w dniu 9.V.1933 r., 9.V.1933 r.; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 226.

 • Powiększ zdjęcie Prezydent Ignacy Mościcki składa ślubowanie na Zamku; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 247.

  Prezydent Ignacy Mościcki składa ślubowanie na Zamku; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 247.

 • Powiększ zdjęcie Prezydent RP Ignacy Mościcki przed frontem oddziałów wojskowych na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 248.

  Prezydent RP Ignacy Mościcki przed frontem oddziałów wojskowych na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 281, k. 248.

 • Powiększ zdjęcie Zaprzysiężenie Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego, 9.IV.1972 r.; AAN, Akta Antoniego Pająka i jego rodziny, sygn. 77., k. 122.

  Zaprzysiężenie Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego, 9.IV.1972 r.; AAN, Akta Antoniego Pająka i jego rodziny, sygn. 77., k. 122.

 • Powiększ zdjęcie Złożenie podpisu jako urzędującego Prezydenta RP na Uchodźstwie przez Stanisława Ostrowskiego, 9.IV.1972 r.; AAN, Akta Antoniego Pająka i jego rodziny, sygn. 77., k. 123.

  Złożenie podpisu jako urzędującego Prezydenta RP na Uchodźstwie przez Stanisława Ostrowskiego, 9.IV.1972 r.; AAN, Akta Antoniego Pająka i jego rodziny, sygn. 77., k. 123.

 • Powiększ zdjęcie Zaproszeni goście podczas zaprzysiężenia Stanisława Ostrowskiego na Urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie, 9.IV.1972 r.; AAN, Akta Antoniego Pająka i jego rodziny, sygn. 77., k. 119.

  Zaproszeni goście podczas zaprzysiężenia Stanisława Ostrowskiego na Urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie, 9.IV.1972 r.; AAN, Akta Antoniego Pająka i jego rodziny, sygn. 77., k. 119.

 • Powiększ zdjęcie Prezydent RP na Uchodźstwie Stanisław Ostrowski rozpoczyna urzędowanie, 9.IV.1972 r.; AAN, Akta Antoniego Pająka i jego rodziny, sygn. 77., k. 124.

  Prezydent RP na Uchodźstwie Stanisław Ostrowski rozpoczyna urzędowanie, 9.IV.1972 r.; AAN, Akta Antoniego Pająka i jego rodziny, sygn. 77., k. 124.