Jesteś tutaj: Start / Galeria / To też historia, czyli „Cukier krzepi”

To też historia, czyli „Cukier krzepi”

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z Kampanii z 1935-36; AAN, Biuro Propagandy Promocji Cukru, sygn. 131.

  Sprawozdanie z Kampanii z 1935-36; AAN, Biuro Propagandy Promocji Cukru, sygn. 131.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z akcji zwalczania sacharyny w kampanii 1935-36; AAN, Biuro Propagandy Promocji Cukru, s.2, sygn. 131.

  Sprawozdanie z akcji zwalczania sacharyny w kampanii 1935-36; AAN, Biuro Propagandy Promocji Cukru, s.2, sygn. 131.

 • Powiększ zdjęcie Zakres działalności Biura Propagandy Promocji Cukru; AAN, Biuro Propagandy Promocji Cukru, s.131.

  Zakres działalności Biura Propagandy Promocji Cukru; AAN, Biuro Propagandy Promocji Cukru, s.131.

 • Powiększ zdjęcie Mapa „Kierunki wmytu sacharyny do Polski i zaopatrywanie poszczególnych województw” ; AAN, Biuro Propagandy Promocji Cukru, s.131.

  Mapa „Kierunki wmytu sacharyny do Polski i zaopatrywanie poszczególnych województw” ; AAN, Biuro Propagandy Promocji Cukru, s.131.

 • Powiększ zdjęcie Zestawienie statystyczne wykrytych przestępstw sacharynowych oraz ilości sacharyny krystalicznej i pastylkowej ujawnionej i skonfiskowanej przy współudziale Brygad Kontroli Skarbowej, straży Granicznej i Policji Państwowej w okresie od 1.X.1935 r. do 30.

  Zestawienie statystyczne wykrytych przestępstw sacharynowych oraz ilości sacharyny krystalicznej i pastylkowej ujawnionej i skonfiskowanej przy współudziale Brygad Kontroli Skarbowej, straży Granicznej i Policji Państwowej w okresie od 1.X.1935 r. do 30.