Jesteś tutaj: Start / Galeria / Powstanie w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim

 • Powiększ zdjęcie Lista poległych w obronie getta warszawskiego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2,s. 111 - 112.

  Lista poległych w obronie getta warszawskiego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2,s. 111 - 112.

 • Powiększ zdjęcie Lista poległych w obronie getta warszawskiego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2,s. 111 - 112.

  Lista poległych w obronie getta warszawskiego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2,s. 111 - 112.

 • Powiększ zdjęcie Raport Rady Pomocy Żydom dla Pełnomocnika Rządu na Kraj, 19 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 205-205a.

  Raport Rady Pomocy Żydom dla Pełnomocnika Rządu na Kraj, 19 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 205-205a.

 • Powiększ zdjęcie Raport Rady Pomocy Żydom dla Pełnomocnika Rządu na Kraj, 19 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 205-205a.

  Raport Rady Pomocy Żydom dla Pełnomocnika Rządu na Kraj, 19 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 205-205a.

 • Powiększ zdjęcie Plan getta Warszawy, listopad 1942 rok; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2,s. 299.

  Plan getta Warszawy, listopad 1942 rok; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2,s. 299.

 • Powiększ zdjęcie Raport Rady Pomocy Żydom do Pełnomocnika Rządu na Kraj z 30 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 302.

  Raport Rady Pomocy Żydom do Pełnomocnika Rządu na Kraj z 30 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 302.

 • Powiększ zdjęcie Raport Referatu Żydowskiego Żegota z 21 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 303-304.

  Raport Referatu Żydowskiego Żegota z 21 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 303-304.

 • Powiększ zdjęcie Raport Referatu Żydowskiego Żegota z 21 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 303-304.

  Raport Referatu Żydowskiego Żegota z 21 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 303-304.

 • Powiększ zdjęcie Komunikaty Żydowskiego Komitetu Narodowego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 305-306.

  Komunikaty Żydowskiego Komitetu Narodowego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 305-306.

 • Powiększ zdjęcie Komunikaty Żydowskiego Komitetu Narodowego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 305-306.

  Komunikaty Żydowskiego Komitetu Narodowego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 305-306.

 • Powiększ zdjęcie Informacja o propagandzie niemieckiej w czasie powstania; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 307.

  Informacja o propagandzie niemieckiej w czasie powstania; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 307.

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie specjalne z przebiegu akcji likwidacyjnej getta warszawskiego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 309.

  Sprawozdanie specjalne z przebiegu akcji likwidacyjnej getta warszawskiego; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 309.

 • Powiększ zdjęcie Meldunki sytuacyjne z przebiegu powstania w getcie; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 113.

  Meldunki sytuacyjne z przebiegu powstania w getcie; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 113.

 • Powiększ zdjęcie List Komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej do swojego zastępcy poza gettem, 23 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s.114.

  List Komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej do swojego zastępcy poza gettem, 23 kwietnia 1943 r.; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s.114.

 • Powiększ zdjęcie Raport Referatu Żydowskiego „Żegota” o zakończeniu likwidacji getta; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 316

  Raport Referatu Żydowskiego „Żegota” o zakończeniu likwidacji getta; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 316

 • Powiększ zdjęcie Komunikaty Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 320-322.

  Komunikaty Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 320-322.

 • Powiększ zdjęcie Komunikaty Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 320-322.

  Komunikaty Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 320-322.

 • Powiększ zdjęcie Relacja z akcji likwidacyjnej szopu Tobbensa; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 325.

  Relacja z akcji likwidacyjnej szopu Tobbensa; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj, sygn. 202/XV/2, s. 325.