site design templates


Wykaz depozytów z Archiwum Akt Nowych i Wojskowego Biura Historycznego

Mobirise
ADRES

ARCHIWUM AKT NOWYCH
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa

WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE
ul. Pontonierów 2A
00-910 Warszawa

KONTAKT

e-mail: sekretariat@aan.gov.pl
Telefon: 022 58 93 118
Fax: 022 58 93 001

e-mail: wbh.sekretariat@ron.mil.pl
Telefon: 26 18 13 144
Fax: 26 18 13 749