Archiwum Akt Nowych

Usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”

Tytuł/nazwa postępowania

Usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”

Termin składania ofert

02.12.2022 13:00

Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

 

Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.

Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2022 do godziny 13:00, tj. do terminu składania ofert.

Próbka dostarczona po tym terminie nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego podczas przyznawania punktacji w kryterium „Jakość próbki”.

 

 

Termin otwarcia złożonych ofert

02.12.2022 15:45

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularz do komunikacji: https://miniportal.uzp.gov.pl

https://ePUaP: /AAN_PL/skrytka

lub poczty elektronicznej na adres: zp@aan.gov.pl

Autor: Łukasz Jarząbek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-24 17:53przez: Łukasz Jarząbek
Opublikowano:2022-11-24 09:12przez: Andrzej Augustynowicz
Zmodyfikowano:2022-12-05 09:12przez: Andrzej Augustynowicz
Podmiot udostępniający: Archiwum Akt Nowych
Odwiedziny:2913

Rejestr zmian

  • [2022-12-05 09:12:26]Andrzej AugustynowiczDodanie plików do pobrania
  • [2022-12-02 13:53:54]Andrzej AugustynowiczDodanie plików do pobrania
  • [2022-11-28 20:19:46]Andrzej AugustynowiczDodanie pliku: Odpowiedzi na pytanie z dnia 28 11 2022 oraz zmiana SWZ
  • [2022-11-24 17:55:35]Andrzej Augustynowicz.
  • [2022-11-24 17:55:18]Dodanie plików do pobrania
  • [2022-11-24 17:51:52]Dodano post na stronę